Ny lov: Forældre der mister et barn efter lægefejl kan få erstatning

28-02-2017

Hvis man mister sit barn som følge af en lægefejl, skal man kunne få godtgørelse, ligesom det også er tilfældet, hvis man eksempelvis mister en ægtefælle eller samlever. Sådan bliver reglerne fremover, efter at Folketinget i dag har vedtaget en ny lov.

Det skal fremover være muligt for forældre at få en økonomisk kompensation, hvis de mister et barn som følge af en skade forårsaget i sundhedsvæsenet.

Det er konsekvensen af det lovforslag, som Folketinget i dag har vedtaget, og som gør op med den hidtidige praksis, hvor forældre sjældent får udbetalt erstatning, selvom der er sket en erstatningsberettigende skade.

Den hidtidige praksis skyldes rent teknisk, at man opgør det økonomiske tab som følge af dødsfaldet, og når det kommer til børn, er tabet ofte begrænset til begravelsesudgifterne, hvilket typisk ligger under bagatelgrænsen på 10.000 kr. for at få udbetalt en erstatning. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann siger:

Der er selvfølgelig ingen, der bilder sig ind, at man kan lindre tabet af et barn ved at udbetale en godtgørelse. Forældre, der mister et barn, lider et uopretteligt tab, som de skal bære med sig resten af livet. Pengene i sig selv er derfor ikke afgørende, det væsentlige er derimod, at staten på den her måde tydeligt viser, at man anerkender tabet. Det, tror jeg, at familierne har brug for at få at vide.

Med L99, som i dag er vedtaget i Folketinget, får forældremyndighedsindehaverne fremover ret til en godtgørelse på 162.000 kr. Beløbet svarer til det såkaldte ’overgangsbeløb’ i erstatningsansvarsloven, som ægtefæller og samlevere kan få udbetalt i visse sager, hvor ægtefællen eller samleveren er afgået ved døden som følge af en erstatningsberettigende skade.

Læs L99: ’Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet’ på Folketingets hjemmeside

Forældrene vil også få tilbud om psykologsamtaler betalt af det offentlige.

I finansloven er afsat 1,75 mio. kr. årligt – i alt 7 mio. kr. – fra 2017-2020 til godtgørelsesordningen og psykologhjælp.

Familierne skal søge om godtgørelsen i Patienterstatningen, mens psykologhjælpen betales af regionerne.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet