Nyt genomcenter bliver drivkraft for arbejdet med Personlig Medicin

17-02-2017

Sundheds- og Ældreministeriet etablerer et nyt Nationalt Genom Center, som med afsæt i stærke faglige miljøer i såvel Øst- og Vestdanmark skal virkeliggøre regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin.

Personlig Medicin har et kæmpe potentiale og er i en rivende udvikling i flere lande. Hvis vi skal kunne matche de andre lande og tilbyde danske patienter en effektiv behandling, der er målrettet den enkelte, skal vi i gang nu med at realisere vores strategi. Derfor er det vigtigt, at vi får etableret et nationalt genomcenter, der med afsæt i et tæt samarbejde på tværs af de stærke faglige miljøer, vi har i Øst- og Vestdanmark, kan sikre fremdrift i arbejdet og forankre indsatserne i hele landet.   

Sådan siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby, der ser store perspektiver i Personlig Medicin, der skal give blandt andre kræftpatienter bedre behandling.

Etableringen af Nationalt Genom Center, der får base i hovedstadsområdet, men også vil have en forankring i Aarhusområdet, sker som led i regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin, som skal medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

I den kommende tid skal centeret opbygges med en stærk leder og medarbejdere, der skal realisere målene i strategien for personlig medicin, som regeringen og Danske Regioner præsenterede før jul.

Læs 'Ny strategi for mere Personlig Medicin til patienterne'

Det nye selvstændige center, som etableres under Sundheds- og Ældreministeriet, skal i tæt samarbejde med fonde, de sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet være med til at virkeliggøre strategien.

Centret skal bl.a. opbygge en fælles informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når det er brug for det til forskning eller behandling. Det kræver en enorm datakraft, og det kræver høj sikkerhed og godt samarbejde på tværs af landet. Centeret skal også sekretariatsbetjene bestyrelsen for den nationale strategi for personlig medicin.

De indsamlede data skal bl.a. bruges til at undersøge, hvilke typer medicin, der virker mest effektivt på forskellige varianter af sygdomme og forskellige patientgrupper. Og sammen med oplysninger fra eksisterende registre, databaser og informationskilder kan databasens oplysninger udfolde potentialet for personlig medicin i Danmark. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Genomcentret bliver en drivkraft for arbejdet herhjemme med personlig medicin. Med base i hovedstadsområdet og en stærk faglig klynge i Aarhusområdet skal centret være med til sikre, at sundhedsvæsnet og forskningsverdenen på tværs af landet samarbejder om at styrke behandlingen til gavn for patienterne. Og derfor er det også tanken, at dele af centeret og dets aktiviteter skal placeres andre relevante steder i Danmark, hvor der er stærke kliniske miljøer og forskningsmiljøer. 

Staten finansierer driften af det Nationale Genom Center og varetagelsen af relevante myndighedsopgaver, herunder opgaver inden for etik, jura, datasikkerhed og -ansvar mv.   

Regeringen har i alt afsat 100 mio. kr. i 2017-2020 på finansloven for 2017 til at medfinansiere arbejdet med personlig medicin.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet