Sundhedsminister har indkaldt til videre forhandlinger om lægedækning

07-02-2017

Partiernes sundhedsordførere skal i aften mødes med sundhedsminister Ellen Trane Nørby til forhandlinger om lægedækning.

De politiske forhandlinger om, hvordan man kan komme udfordringerne med lægedækningen i Danmark til livs, fortsætter i aften på Christiansborg.

Sundhedsordførerne er senere i dag inviteret til endnu et forhandlingsmøde med sundhedsministeren, og her skal de fremmødte bl.a. forsøge at nå til enighed om, hvorvidt sundhedsloven skal ændres, så regionerne får mere fleksible rammer til at drive regionale lægeklinikker, sådan som regeringens Lægedækningsudvalg har anbefalet.

Lægedækningsudvalget kom i januar med en række anbefalinger til, hvordan man kan løse problemerne med lægedækning. Og en af i alt 18 konkrete anbefalinger var netop, at regionerne skal have mulighed for at drive klinikker med regionsansatte læger i mere end 4 år ad gangen. Det skal gøre det nemmere for at planlægge driften af regionsklinikkerne og rekruttere læger, som ikke selv ønsker at investere penge i deres egen praksis og påtage sig et driftsansvar i det daglige.

Og sundhedsministeren ser frem til dagens forhandlingsmøde med ordførerne. Ellen Trane Nørby siger:

Lægedækningen er en af de helt store udfordringer i vores sundhedsvæsen, og det er en bunden opgave at sikre, at alle danskere har adgang til en læge i nærheden af, hvor de bor. Jeg håber derfor, at vi på tværs af partierne i Folketinget kan blive enige om en aftale, der kan være med til at reducere den geografiske ulighed i sundhed.

Udover at drøfte, om regionerne skal have friere rammer til at drive klinikker de steder i landet, hvor man har svært ved at tiltrække praktiserende læger, skal sundhedsministeren og ordførerne bl.a. også drøfte, om læger skal kunne købe ekstra ydernumre.

I dag er reglerne sådan, at læger skal gå via regionen, hvis de ønsker at eje flere ydernumre, men sundhedsministeren er parat til at ændre lovgivningen på området, så praktiserende læger kan købe ydernumre direkte af andre læger.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet