Danmarks nationale demenshandlingsplan lanceres på Christiansborg

23-01-2017

Landstingssalen på Christiansborg danner torsdag den 26. januar 2017 ramme om et fagligt symposium, der skal skyde den nationale demenshandlingsplan i gang.

Kort før årsskiftet blev regeringen og partierne i satspuljekredsen enige om en national demenshandlingsplan til 470 mio. kr., som skal løfte demensindsatsen frem mod 2025. Torsdag den 26. januar samles politikere, fagfolk, organisationer og mennesker med demens og deres pårørende på Christiansborg for at sætte demenshandlingsplanen godt fra land. Ældreminister Thyra Frank udtaler: 

Vi har lavet en meget ambitiøs handlingsplan for demensområdet, der har bred politisk opbakning, og som giver området et stort økonomisk løft. Nu er tiden inde til, at alle de mange initiativer skal skydes i gang ude i virkeligheden, så de politiske ambitioner kan komme til at gøre en forskel for de mange danskere, der er eller bliver ramt af demens og for deres pårørende.

Ældreminister Thyra Frank vil sammen med sundhedsminister Ellen Trane Nørby byde velkommen til halvdagsarrangementet, hvor parterne bag satspuljeaftalen har inviteret en lang række aktører til præsentationen af den endelige handlingsplan samt til drøftelse og debat om implementeringen.

Blandt de inviterede til arrangementet er de aktører, der har deltaget i processen med udarbejdelse af demenshandlingsplanen, og som også har en vigtig rolle i implementeringen af handlingsplanen, herunder repræsentanter for en lang række fagorganisationer, patient- og pårørendeforeninger, institutioner, faglige selskaber og myndigheder samt regioner og kommuner. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Handlingsplanen er blevet til gennem en inddragende proces, hvor alle dem, der ved mest om demens og lever eller arbejder med sygdommen hver dag, har haft mulighed for at byde ind med ønsker, løsninger og forslag. Derfor giver det god mening nu at samles alle sammen, så vi i fællesskab kan få det vigtige arbejde skudt godt i gang.

Deltagerne vil bl.a. kunne høre oplæg fra professor Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens, som vil give sine bud på, hvordan handlingsplanens mål om bedre udredning og mindre antipsykotisk medicin kan nås. Der vil også være oplæg om erfaringer med tværfaglige udredningsklinikker, samt oplæg om både demensvenlige kommuner, aktivitets- og aflastningstilbud til mennesker med demens og deres pårørende og kompetenceløft til medarbejderne. Endelig vil der også være oplæg ved en pårørende til en demensramt, som vil fortælle om tilværelsen med demens.

Demenssymposiet er et halvdagsarrangement og finder sted den 26. januar fra kl. 13 til 16 i Landstingssalen på Christiansborg.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet