Ensomme ældre skal hjælpes af hjemmeplejen

27-01-2017

30 mio. kr. er på vej ud til en række projekter, der styrker indsatsen mod ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere. Der er et stort behov for at fokusere på ensomhed, mener ældreminister Thyra Frank.

Besvær med at komme ud og omkring i samfundet eller tab af venner, ægtefælle og søskende, der er faldet fra på grund af alder.

Det kan være medvirkende årsager til, at ældre mennesker bliver ensomme.

Men måske kan hjemmehjælperen være den person, der både kan finde de ældre mennesker, som mangler social kontakt, og hjælpe dem til nye fællesskaber.

Derfor er 30 mio. kr. nu på vej ud til en række projekter i 14 kommuner fra en pulje til styrket indsats mod ensomhed blandt ældre, der netop fokuserer på hjemmeplejens muligheder. Ældreminister Thyra Frank siger:

Vi skal have fokus på ensomhed blandt ældre. For ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og gøre det svært at få hverdagen til at fungere, når man egentlig gerne vil være sammen med andre.

Brug for klare rammer i hjemmeplejen

Undersøgelser viser, at blandt mennesker, der modtager personlig eller praktisk hjælp, føler op mod 50 procent sig ofte eller en gang imellem uønsket alene.

Undersøgelserne antyder også, at hjemmeplejen, med den løbende og ofte daglige kontakt med de ældre, har en unik mulighed for at opspore og støtte de ældre, der oplever ensomhed, men at der er behov for forsøg med, hvordan den enkelte hjemmehjælper kan tage hånd om problemet.

Det skal de 13 projekter, hvor kommunerne samarbejder med frivillige organisationer, nu se nærmere på. Ældreminister Thyra Frank siger:

Det bliver spændende at se, om hjemmehjælpen kan være en af de nøgler, vi mangler, for at få de ældre ud af ensomheden. Det kan være enten i foreninger med alt lige fra bingo til dans eller hjemme hos de ældre selv i form af f.eks. en spiseven. Jeg glæder mig meget til at se resultaterne, og hvordan de gode erfaringer kan udbredes til de øvrige kommuner.

Se hvilke kommuner, der har fået penge, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Puljen ’Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp’ kommer fra den politiske aftale om Fremtidens Hjemmehjælp fra 2014.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet