Minister: Forældre skal have økonomisk kompensation når børn dør efter lægefejl

10-01-2017

I dag 1. behandler Folketinget et lovforslag om en særlig godtgørelse til forældre, der har mistet et barn på grund af en anerkendt skade i sundhedsvæsenet. Vi skal rette op på en urimelighed, mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Hvis et voksent menneske mister livet på grund af en lægefejl, kan en ægtefælle eller en samlever få udbetalt en erstatning for eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis et barn derimod dør på grund af den samme lægefejl, vil forældrene sjældent få udbetalt erstatning, fordi det økonomiske tab i lovens nuværende forstand ofte kun er begravelsesudgifter, og det beløb ligger tit under bagatelgrænsen på 10.000 kr. for en erstatning.

Folketinget 1. behandler i dag et lovforslag fra sundhedsministeren om at sikre en godtgørelse til forældremyndighedsindehavere, der mister et barn på grund af en behandlingsskade i sundhedsvæsenet, på 162.000 kr. Det sker ca. for 5-10 forældrepar om året. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Tabet af et barn er uerstatteligt og en evig sorg for forældrene. Når vi med lovforslaget og finanslovsaftalen sikrer gratis psykologhjælp til forældrene og muligheden for en økonomisk erstatning, så handler det ikke om at gøre et barns værdi op i penge, men om at sikre forældrene en økonomisk kompensation. Det lovforslag, vi behandler i dag, gør op med den urimelighed, som forældre har oplevet hidtil, hvor der ikke har været kompensation ved tab af et barn.

Læs lovforslaget her

Det kan forekomme uretfærdigt for forældrene, at der ikke gives erstatning ved dødelige behandlingsfejl hos børn, mener sundhedsministeren. Hun siger:

Det handler ikke om at sætte beløb på et menneskeliv, og godtgørelsen vil aldrig kunne rette op på forældrenes dybe sorg over at have mistet et barn. Men ved at udbetale en sum penge giver vi en håndsrækning i en svær tid og sender et signal om, at staten også påtager sig ansvaret over for børn, når sundhedsvæsenet fejler i den mest alvorlige grad. Det tror jeg, forældrene har brug for at vide i den svære situation.


Forældrene vil også få tilbud om psykologsamtaler betalt af det offentlige.

I finansloven afsættes 1,75 mio. kr. årligt – i alt 7 mio. kr. – fra 2017-2020 til godtgørelsesordningen.

Familierne skal søge om godtgørelsen i Patienterstatningen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet