Regionernes budgetter stemmer med de aftalte rammer

16-01-2017

De endelige budgettal, som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik, bekræfter, at regionerne har budgetteret i overensstemmelse med økonomiaftalen for 2017. Den betingede del af regionernes bloktilskud på i alt 1½ milliarder kroner kommer dermed til udbetaling.

Den endelige opgørelse af regionernes budgetter for 2017 viser, at regionernes budgetter flugter med det aftalte niveau, og det betingede bloktilskud på 1½ milliarder kroner bliver dermed udbetalt.

Regionerne budgetterer i 2017 med driftsudgifter på samlet 110,0 milliarder kroner til sundhed og 3,0 milliarder til regional udvikling. Regionerne budgetterer samtidig med et højt anlægsniveau på sundhedsområdet, som i 2017 forventes at udgøre 7,2 milliarder. Anlægsudgifterne er med til at sikre, at de nye supersygehuse kan realiseres efter planen og dermed give patienterne bedre og mere effektiv behandling.

Regeringen forventer, at regionerne overholder de vedtagne budgetter for 2017.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Sundhedsvæsenet er en hovedprioritet for regeringen, og økonomiaftalen er med til at sikre rammen om et trygt og godt sundhedsvæsen. Jeg er meget tilfreds med, at regionernes budgetter holder sig inden for de aftalte økonomiske rammer.”

- Simon Emil Ammitzbøll 

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Det glæder mig, at regionernes budgetter for 2017 overholder de økonomiske rammer, der blev aftalt i foråret. En troværdig styring af regionernes økonomi er væsentligt for udviklingen af sundhedsvæsnet.”

- Kristian Jensen 

De endelige budgettal for 2017 er tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside.

 

Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Nicolai Abildskov Pallisborg, npa@oim.dk, tlf. 41 85 14 44

Pressemedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk, tlf. 22 46 64 70