Sundhedsministeren: Nu udmøntes de første penge til en styrket indsats for børn med høretab

05-07-2017

AVT-programmet udvides nu fra 1 år til 3 år til gavn for CI-opererede børn og børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab. Det sker som opfølgning på finanslovsaftalen for 2017. De første 3 mio. kr. af i alt 27 mio. kr. udmøntes nu.

Med aftalen om finansloven for 2017 mellem regeringen (V), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev der afsat midler til at igangsætte et projekt med udvidelse af AVT-programmet fra 1 år til 3 år til gavn for CI-opererede børn og børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab, herunder gennem konkret rådgivning af forældre til børn med høretab.   

Udvidelsen skal sikre, at alle CI-opererede børn og børn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab fremadrettet kan modtage et forløb baseret på metoden Auditory Verbal Therapy (AVT) af kvalificerede undervisere gennem en periode på 3 år.   

Der blev afsat 3 mio. kr. i 2017, 6 mio. kr. i 2018 og 9 mio. kr. årligt i 2019-2020. Midlerne for 2017 udmøntes efter konkrete ansøgninger fra Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Decibel.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Jeg håber, at vi med forsøgsordningen med udvidelsen af AVT-programmet nu kan skabe endnu bedre vilkår for behandlingen af børn med de sværeste hørelidelser. Det er vigtigt, at netop disse børn får de bedste muligheder for at udvikle et fuldt talesprog eller mindst mulig gene af deres høretab.

De kliniske retningslinjer for udredning, operation, efterbehandling og monitorering er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. CI hos børn er en højt specialiseret funktion, jf. Sundhedsstyrelsens specialeplan, som er godkendt til varetagelse to steder, henholdsvis Gentofte Hospital samt Aarhus Universitetshospital.   

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Jeg glæder mig samtidigt over, at vi i finanslovsforhandlingerne blev enige om også at styrke vidensgrundlaget på området. For det er vigtigt, at vi få samlet nyttig og vital viden op, så den kan komme flest muligt til gode.

Som led i implementeringen etableres der en landsdækkende dokumentations- og vidensfunktion, som Decibel, Landsforeningen for børn og unge med høretab skal varetage.   

AVT (Auditory Verbal Therapy) er en undervisningsmetode og rehabiliteringstilbud, som anvendes til børn med høretab mhp. at give forældrene konkrete redskaber til udviklingen af barnets auditive sans og sproglige færdigheder.   

Høretab forekommer hos ca. 1-2 ud af 1.000 nyfødte børn. Ifølge Decibel (landsforeningen for børn og unge med høretab) er der årligt 150 børn med dobbeltsidig høretab, som starter op i behandling i Danmark.   

Blandt disse får ca. 50 børn årligt udført operation med cochlear implantat (CI), som har til formål at udvikle hørelse hos børn med svær hørenedsættelse/døvhed og dermed give barnet mulighed for at udvikle et fuldt talesprog. For børn med medfødt døvhed tilstræbes implantation i 8-12 måneders alderen, hvor hjernen har en høj evne til at forandre sig. 

Fakta

Implementeringen udrulles løbende fra august 2017 og bliver forankret på disse specialiserede audiologiske klinikker/CI-centre hhv.:

  • Odense Audiologiske Klinik (Odense Universitetshospital).

  • Aarhus Audiologiske Klinik/Vestdansk CI-center (Aarhus Universitetshospital).

  • Audiologisk Afdeling/Østdansk CI-center (Rigshospitalet/Gentofte Hospital).   

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet