28 nye forsøg i kommunerne får grønt lys af regeringen

27-06-2017

Frikommunerne har søgt om at kunne lave nye forsøg. Regeringen imødekommer helt eller delvist 28 forsøg.

Billede af Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Samarbejde om akut sygepleje, færre krav om lægeattester for grupper af ledige og nye midlertidige boliger til unge hjemløse. Det er blot nogle af de ideer, landets otte frikommunenetværk nu vil prøve af.

Frikommunerne har søgt om at kunne gennemføre i alt 38 nye forsøg i den anden ansøgningsrunde. Forsøgene spænder bredt – fra sundhedsområdet over boligområdet til folkeskole og beskæftigelse.

Regeringen har nu sagt helt eller delvist ja til 28 forsøg. Herudover er regeringen positivt stemt over for yderligere fire forsøg. Sammen med frikommunerne skal de fire forsøg beskrives lidt nærmere.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Regeringen vil have den offentlige sektor til at køre længere på literen. Derfor er det godt, at vi nu er klar til at sætte yderligere turbo på forsøg, der gør hverdagen enklere i kommunerne. Ligesom nye biler testkøres, inden de slippes løs på vejene, så giver frikommuneforsøgene os mulighed for at teste nye ideer, inden vi tager stilling til, om de er køreklar. Jeg håber derfor, at Folketingets partier også vil give grønt lys, når de til efteråret skal behandle lovforslaget.”

- Simon Emil Ammitzbøll

I første ansøgningsrunde, som havde frist den 1. december 2016, sagde regeringen helt eller delvist ja til 18 forsøg. Lovforslaget med forsøgshjemlerne fra første runde er vedtaget i Folketinget og træder i kraft den 1. juli 2017.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll siger:

”Uden kommunernes idérigdom ville der ikke være nogen frikommuneforsøg. Derfor sætter jeg pris på, at frikommunerne igen spiller ind med gode ideer til forbedring af kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor. Nu er det så op til Folketinget at sikre lovgrundlaget for de nye forsøg.”

- Simon Emil Ammitzbøll

Under forudsætning af Folketingets opbakning kan forsøgene sættes i gang fra den 1. januar 2018. Der følger yderligere én ansøgningsrunde om konkrete forsøg med frist den 1. november 2017.

 

Oversigt over frikommunernes ansøgninger i anden runde fordelt efter netværk

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet

Status

 • Psykologbehandling i jobcenterindsatsen

Imødekommes

 • Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet

Imødekommes

 • Fritagelse for uddannelsespålæg for en særlig målgruppe

Imødekommes

 • Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse fra krav om at indhente LÆ265)

Imødekommes

 • Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse for forelæggelse af visse sager)

Imødekommes delvist

 • Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Fritagelse fra krav mht. sundhedskoordinator)

Afvises

 • Fleksibilitet i rehabiliteringsteams (Mulighed for at gennemføre møder ved fravær)

Afvises

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

 

 • Billigt nybyggeri (Dispensation fra bygningsreglementet ved omdannelse af ejendomme til almene boliger)

Imødekommes

 • Billigt nybyggeri (Fritagelse fra bygningsreglementets krav om affaldsskakter)

Imødekommes

 • Billigt nybyggeri (Vederlagsfri brug af kommunale grunde til socialt udsatte)

Imødekommes

 • Inklusionsboliger og deleboliger i ungdomsboliger

Imødekommes delvist

 • Oprettelse af startboliger og inklusionsboliger på kommunalt initiativ

Imødekommes

 • Deleboliger for enlige mødre

Imødekommes

 • Billigt nybyggeri (Mulighed for etablering af nøglefærdigt alment byggeri)

Afklares

 • Billigt nybyggeri (Reduktion af beboerandelen af ydelsen til realkreditlånet)

Afvises

 • Dispensation fra bygningsreglementet for nybyggeri*

Imødekommes delvist

 • Tilladelse til etablering af midlertidige boliger*

Imødekommes delvist

Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

 

 • Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (Udslusningsboliger, kommunal anvisning til private udlejningsboliger mm.)

Imødekommes delvist

 • Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (brug af almene boliger samt ældre- og handicapboliger til § 108 tilbud)

Imødekommes delvist

 • Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (udvidet brug af udslusningsboliger)

Imødekommes delvist

 • Mere sammenhængende forløb i psykiatrien

Afklares

 • Sammenhæng mellem almenboligloven og serviceloven (afhjælpning af manglen på midlertidige botilbud)

Afvises

 • Bedre overgang fra ung til voksen

Afvises

Børn som vores vigtigste ressource

 

 • De kreative fag som driver for øget trivsel og læring

Imødekommes

 • Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen

Imødekommes

 • Fra nationale test og prøver til særlig individuel vurdering – for børn med multiple funktionsnedsættelser

Imødekommes

 • Særlig tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse

Imødekommes

Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde

 

 • Etablering af rammer for tværkommunale akutfunktioner

Imødekommes

Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

 

 • Pit-stop (med ro og pleje) for syge borgere på kanten af samfundet

Imødekommes delvist

Èn plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

 

 • Mulighed for at ret og pligt tilbud efter LAB § 92 – 96c stilles i bero

Imødekommes

 • Mulighed for at krav til indhold og omfang i jobsamtaler efter LAB 16 og 17 samt BAB § 35 og 36 stilles i bero

Imødekommes

 • Fleksibilitet i tilrettelæggelsen af opfølgningssamtaler for hjerneskadede borgere

Imødekommes

 • Mulighed for at en rehabiliterende indsats kan fortolkes som aktivering

Imødekommes

 • Mulighed for at et hjælpemiddel kan bevilges af kommunen, såfremt det vurderes midlertidigt.

Imødekommes

 • Orienteret opstart af sammenhængende borgerforløb

Imødekommes

 • Samtykke specificeret på kommunens fagcentre

Imødekommes

 • Optag på IGU-forløb

Afvises

Øget borgerinvolvering og samskabelse

 

 • Udlån af busser

Imødekommes

 • Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager dagpenge

Afklares

 • Bedre muligheder for frivilligt arbejde for borgere, der modtager efterløn

Afklares

* Forsøgsansøgninger fra første runde af Frikommune II, der har været under afklaring, og som nu er afgjort.

 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Ingrid Melchiorsen, ijm@oim.dk / 50 77 56 77

Presse- og kommunikationsmedarbejder Camilla Severin Madsen, csm@oim.dk / 22 46 64 70