Flere kræftpatienter overlever

07-06-2017

Den positive udvikling i antallet af danskere, der overlever mødet med kræft, fortsætter. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. En opløftet sundhedsminister sætter sin lid til, at flere elementer fra Kræftplan IV vil øge overlevelsen yderligere.

År for år overlever stadigt flere danskere, efter at de har fået diagnosen kræft.

Det positive budskab kan læses i en ny opgørelse for kræftoverlevelsen i Danmark for perioden 2013-2015.

Overlevelse efter kræft opgøres efter 1 og 5 år, og de nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser, at der er fremgang at spore på begge parametre. En tendens der er set siden slutningen af 90´erne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det er en meget glædelig nyhed, at et stigende antal danskere overlever kræft. Det er en forfærdelig sygdom, som har store konsekvenser for både patienter og pårørende. Derfor har vi også et fast fokus på udfordringerne på kræftområdet, bl.a. med den seneste Kræftplan IV, og den politiske indsats ser nu ud til at have haft en klar effekt med en større overlevelse.

Læs ’Kræftoverlevelse i Danmark 2001-2015’ på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.   

Ca. en kvart million danskere lever i dag med en kræftsygdom.f rapporten fremgår, at 5-års overlevelsen i 2013-2015 var på 60 procent for mænd og for 64 procent for kvinder.

Det er en stigning i overlevelsen i forhold til perioden 2010-2012, på 1 procentpoint for mænd og 2 procent for kvinder.   

For patienter, der fik en diagnose i 2013-2015, var den 1-årige overlevelse for alle kræftformer, bortset fra anden hudkræft end modermærkekræft, på 79 procent for mænd og 81 procent for kvinder.   

Det er en stigning i 1-års overlevelsen på 1 procentpoint for mænd og 2 procentpoint for kvinder i forhold til perioden 2010-12.   

Store forbedringer for lungekræft og tyktarmskræft  

Går man dybere ned i tallene, så er der især sket en stigning i 1 års-overlevelsen af lungekræft og tyktarmskræft.

For begge kræftformer er overlevelsen steget med 5 procentpoint for mænd og 6 procentpoint for kvinder.

For sundhedsminister Ellen Tran Nørby ændrer de gode tendenser ikke på, at der fortsat er plads til forbedringer for at fremtidssikre indsatsen på kræftområdet, så sundhedsvæsnet er rustet til at behandle det stigende antal kræftpatienter, som forventes de kommende år.

Sundhedsministeren sætter bl.a. sin lid til de historisk store investeringer i Kræftplan IV, også kaldet Patienternes kræftplan, i nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og indførelsen af den patientansvarlige læge, der skal sikre større sammenhæng og tryghed i behandlingen.

Pengene stammer bl.a. fra Finanslovsaftalen for 2017, der gav et yderligere løft af kræftområdet på ca. 1,5 mia. fra 2017-2020.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Det er vores klare målsætning, at overlevelsen i Danmark i 2025 er på niveau med de bedste af vores nordiske naboer, og de nye tal viser, at vi er på rette vej. Men for at endnu flere skal overleve kræft, kræver det, at regioner og kommuner udmønter de konkrete initiativer i Kræftplan IV bedst muligt. Det er min forventning, at der nu bliver sat handling bag ordene.   

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet