Sundhedsminister sparker ny national handlingsplan mod diabetes i gang

23-06-2017

Et rundbordsmøde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby som vært er starten på den politiske proces, der skal udforme en national diabeteshandlingsplan til 65 mio. kr. Ministeren vil også besøge diabetesbehandlingssteder og rehabiliteringstilbud for at inddrage flest mulige erfaringer.

Flere og flere danskere rammes af diabetes.

Antallet af diabetestilfælde er fordoblet i de sidste 20 år, og derfor mente partierne bag den seneste satspuljeaftale, at det var nødvendigt at sikre det stigende antal diabetikere en god behandling i fremtiden og bedre mulighed for at håndtere deres sygdom.

65 mio. kr. er derfor fra 2017-2020 afsat af satspuljepartierne til en ny national diabeteshandlingsplan.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby sætter nu gang i den politiske proces, der skal udforme handlingsplanen mod den kroniske sygdom. Det sker med et rundbordsmøde i Sundheds- og Ældreministeriet.

Ellen Trane Nørby siger:   

Jeg mødes med alle relevante aktører, så vi kan blive enige om den bedst mulige måde at løfte indsatsen over for de mange mennesker, der rammes af diabetes. Vi skal lytte til både eksperter, patienter og pårørende, hvis vi skal blive bedre til at opspore mennesker med sygdommen og sikre en endnu højere kvalitet i både behandling og omsorg over hele landet.

Ud over rundbordsmødet vil sundhedsministeren i den kommende tid besøge relevante diabetesbehandlingssteder og rehabiliteringstilbud, bl.a. for at blive klogere på de forskelle i behandlingen af borgere med diabetes, som ses på tværs af kommuner og regioner, herunder i almen praksis.

Ellen Trane Nørby siger:

Når vi udformer en handlingsplan, er det vigtigt, at vi lytter til dem, der står med problemerne omkring indsatsen mod diabetes hver dag, enten som patient eller som sundhedspersonale. Det er dem, der ved, hvor skoen trykker, og derfor er deres input om udfordringer og løsninger så vigtige, ikke mindst når det handler om at sikre en ensartet kvalitet i hele landet.

Sundhedsministeren vil efter møderækken forhandle den nationale diabeteshandlingsplan på plads med partierne bag satspuljeforliget i efteråret 2017.

Netop nu er Sundhedsstyrelsen i gang med en faglig inddragelsesproces, der skal ende med et oplæg til den nationale diabeteshandlingsplan før sommerferien. Der er bl.a. afholdt flere workshops med relevante eksperter. I samarbejde med Diabetesforeningen har desuden været afholdt en workshop, hvor patienter og pårørende er blevet hørt.

Fakta om den nationale diabeteshandlingsplan:

• I satspuljeaftalen for 2017-2020 blev satspuljepartierne enige om at prioritere 65 mio. kr. fra 2017-2020 til en national diabeteshandlingsplan, som har følgende tre indsatsområder:

o En styrket indsats på forebyggelse samt tidlig opsporing
o En styrket indsats for støtte, uddannelse og omsorg til diabetespatienter med udgangspunkt i den enkeltes behov
o En indsats for at løfte og udbrede eksisterende indsatser, retningslinjer og tilbud for at sikre høj kvalitet i hele landet

• Af aftalen fremgår, at den nationale diabeteshandlingsplan skal ”udarbejdes i en inddragende proces med relevante aktører”.
• Ca. 250.000 danskere har i dag fået konstateret diabetes

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet