Udredningsretten overholdes for otte ud af ti patienter

09-06-2017

I ca. 80 procent af tilfældene overholdes udredningsretten for patienter, der henvises til et sygehus for at blive undersøgt for en fysisk sygdom. Det viser nye monitoreringstal. Sundhedsministeren opfordrer regionerne til at arbejde ihærdigt for at hæve tallet.

1. oktober 2016 fik alle patienter ret til, uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom, at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Nu foreligger anden omgang monitoreringstal, siden den nye udredningsret blev indført.

Tallene for 1. kvartal 2017 viser, at for de fysiske sygdomme overholdes udredningsretten for ca. 80 procent af patientforløbene. For de psykiske sygdomme er tallet ca. 92 procent i voksenpsykiatrien og ca. 90 procent i børne- og ungdomspsykiatrien.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:       

Tallene er positive, men rummer også mulighed for forbedringer. Vi har lovet patienterne, at hvis de bliver henvist til undersøgelser på sygehusene, så får de hurtigt svar på, hvad de fejler. Derfor er det min forventning, at regionerne tager udredningsretten alvorligt og arbejder ihærdigt for at hæve tallene.   

Da de nye patientrettigheder for udredning og behandling trådte i kraft, blev der samtidig indført en mere retvisende monitoreringsmodel. Den tager højde for, at der er patienter, som selv vælger at forlænge deres udredningsforløb, der dermed ikke kan afsluttes inden for 30 dage.

Hvis patienterne selv ønsker at vente længere, eksempelvis fordi de skal på ferie eller ikke vil udredes på et bestemt sygehus i regionen, er udredningsretten stadig overholdt, men så skal patienten have udleveret en plan for, hvordan udredningen så skal foregå.   

Ny model stadig under indfasning   

De nye monitoreringstal viser, at der er store udsving mellem regionernes overholdelse af udredningsretten.

Eksempelvis udredes ca. 99 procent af patienterne i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Sjælland til tiden, mens det for Region Nordjylland kun er ca. 72 procent.
De nye tal skal dog tages med et vist forbehold, fordi opgørelsesmetoden stadig er under indfasning. Derfor giver monitoreringen endnu ikke et fuldendt billede af, hvordan udredningsretten overholdes.

Læs mere om forbeholdene i sundhedsministerens orientering til Sundheds- og Ældreudvalget 

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:    

Jeg har forståelse for, at implementering tager tid. Men det skal altså ende med, at alle patienter får et tilbud om at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er lægefagligt muligt. Det handler bl.a. om bedre tilrettelæggelse af arbejdstiden og mere kapacitet ude i regionerne, som Folketinget faktisk har sat flere penge af til.   

Aftalepartierne bag Finansloven 2016 afsatte 300 mio. kr. i 2016 og 450 mio. kr. årligt fra 2017 til øget kapacitet i regionerne.

Sundhedsministeren fremhæver desuden, at der ved den netop indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner er tilført en halv milliard kroner ekstra til sundhedsvæsenet.

De næste monitoreringstal forventes i september måned.

Fakta om udredningsretten:

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S stemte i maj 2016 for at styrke patienternes ret til at blive hurtig udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft 1. oktober 2016, indebærer, at patienter har ret til frit sygehusvalg, hvis regionen pga. manglende kapacitet ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage. Patienten kan dermed vælge at blive udredt på et privat sygehus.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få mulighed for behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

Udredningstal for 1. kvartal 2017 for somatiske (fysiske) sygdomme:
Der er registreret ca. 133.100 udredningsforløb.
For ca. 80 procent af patienterne er udredningsretten overholdt.

Udredningstal for 1. kvartal 2017 for psykiatrien:
Der er registreret 9.400 udredningsforløb. Heraf 3.900 i børne- og ungdomspsykiatrien og 5.500 forløb i voksenpsykiatrien.
For ca. 90 pct. af patienterne er udredningsretten overholdt i børne- og ungdomspsykiatrien, mens det for voksenpsykiatrien gælder ca. 92 pct.

Læs mere om udredningstal for 1. kvartal 2017, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet