Børne- og Socialministeriets departement får ny struktur

23-05-2017

Fra 1. august 2017 ændres organiseringen af Børne- og Socialministeriets departement. Den nye organisering betyder bl.a., at der oprettes en ny afdeling, Familier, Dagtilbud og Jura samt et Kvalitets- og Implementeringssekretariat.

Organiseringen af de underliggende institutioner indenfor ressortområdet fortsætter som hidtil.