Minister: Bælterne skal løsnes i psykiatrien

01-05-2017

Det seneste år er der sket en stigning i antallet af psykiatriske patienter, der bæltefikseres. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann er skuffet over udviklingen og opfordrer regionerne til at prioritere indsatsen på området, så færre patienter udsættes for tvang.

1.655 psykiatriske patienter blev i 2016 fastspændt mod deres vilje med bælter. Det er et stigning i forhold til året før, hvor 1.591 patienter blev bæltefikseret.

Det viser den seneste årsopgørelse over brugen af tvangsforanstaltninger på landets psykiatriske sygehusafdelinger, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.
 
Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann er skuffet over, at udviklingen går i den forkerte retning på trods af politiske ambitioner om, at brugen af tvang skal reduceres, og at Sundheds- og Ældreministeriet har indgået partnerskabsaftaler med de enkelte regioner.

Karen Ellemann siger:

Vi har en målsætning om, at brugen af tvang i psykiatrien skal halveres frem mod 2020, og derfor er jeg naturligvis skuffet over, at de nye tal viser, at der er sket en stigning i antallet af patienter, som spændes fast.

Årstallene for 2016 viser også, at det samlede antal bæltefikseringer er steget. I 2015 var der således 5.067 fastspændinger med bælte, men sidste år steg tallet til 5.089 på landsplan.
 
Stigningen skyldes, at man i en enkelt region har skruet op for anvendelsen af bælter.

Hvor der i 4 ud af 5 regioner er sket et fald det forgangne år i de totale antal bæltefikseringer, gik udviklingen i den stik modsatte retning i Region Midtjylland. I 2016 var der således 2.139 bæltefikseringer, hvilket er 432 flere i forhold til i 2015.

Karen Ellemann siger:   

Bælterne skal løsnes i psykiatrien. Og selvom der i dag på landsplan er færre, som eksempelvis bliver fastspændt end tidligere, så må vi samtidig konstatere, at udviklingen går for langsomt, og endda enkelte steder bevæger sig i den forkerte retning. Det gør det vanskeligt at nå vores målsætning, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.

Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen tage sagen op over for regionerne. For vi skal have nedbragt brugen af tvang i psykiatrien, og det kan kun ske, hvis alle regioner prioriterer indsatsen lige højt.

Læs Sundhedsstyrelsens rapport 'Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. januar-31. december 2016'

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet