Midler til forebyggelse af ludomani hos unge i sportsklubber

15-03-2017

Normalt regnes det for en del af et sundt ungdomsliv at være med i fællesskabet i en sportsklub. Men nogle gange følger der en kedelig sidegevinst med: spilafhængighed. Med Sundheds- og Ældreministeriets udmøntning af årets ludomanipulje er der givet støtte til indsatser, der forebygger ludomani blandt unge i sportsmiljøer.

Mange unge tilbringer hver uge mange timer i en sportsklub. Her dyrker de motion, udvikler venskaber og konkurrerer mod sig selv, hinanden og medlemmer af andre klubber. Og en del af dem begynder at interessere sig for spil.

For langt de fleste er spilaktiviteterne harmløse og hører naturligt med til konkurrenceelementet i klubben, men for nogle kan det udvikle sig til en direkte spilafhængighed, de ikke selv kan komme ud af igen. Ofte med store omkostninger for dem selv og deres familier.

Sportschefer og trænere spiller en afgørende rolle i etableringen af et sundt sportsmiljø med sunde spillevaner. Derfor er der med årets ludomanipulje uddelt midler til både på landsplan og på tværs af sportsgrene at udvikle pengespilspolitikker i eliteklubber, så det bliver sværere for unge sportsudøvere at havne i en spillefælde.

Samtidig er der givet puljemidler til indsatser, der retter sig direkte mod unge sportsudøvere i fx sportsklubber og på idrætsefterskole. Bl.a. med foredrag, dilemmaspil og onlineaktiviteter som fx quizzer.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann er glad for det fortsatte fokus på forebyggelse af ludomani:

Ludomani kan have alvorlige økonomiske og sociale konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på, om der er miljøer, hvor det er særligt nemt at udvikle et spillemisbrug. Unge, der færdes i sportsklubber, er ofte meget konkurrenceorienterede, og derfor kan spil også hurtigt blive en del af fællesskabet. Hvis vi kan hjælpe dem med at undgå spilafhængighed, hjælper vi dem samtidig med at undgå problemer, der kan kaste skygger langt ind i voksenlivet.

Fakta

Sundheds- og Ældreministeriet har siden 2011 udmøntet den såkaldte ludomanipulje, der i år er på 30,5 mio. kr. 25 mio. kr. er uddelt til behandling, og 5,5 mio. kr. er uddelt til forebyggelse af ludomani. Hvert år er der fokus på forebyggelse af ludomani hos en udvalgt risikogruppe. Med puljen for 2017 er der sat fokus på at forebygge ludomani blandt medlemmer af sportsklubber.

Institutioner der har modtaget penge: 

FOREBYGGELSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILSKUD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Center for Ludomani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Centeret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 mio. kr.

 

 

I alt forebyggelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHANDLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILSKUD

 

Behandlingscenter Tjele

 

4,22 mio. kr.

 

Center for Ludomani

 

12,70 mio. kr.

 

Forskningsklinikken for Ludomani

 

1,98 mio. kr.

 

Forskningsklinikken for Ludomani
– Dansk Ludomani Behandling

 

2,49 mio. kr.

 

Forskningsklinikken for Ludomani
– Ludomani og Indsattes Velfærd

 

0,805 mio. kr.

 

Frederiksberg Centeret

 

2,80 mio. kr.

 

I alt behandling

 

 25,00 mio. kr.

 

 

 

 

 

I ALT

 

 

 30,5 mio. kr.

 


Puljen er sat af på finansloven for 2017.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet