Nyuddannede læger får ekstra tid til at blive speciallæger

27-03-2017

Regeringen ændrer den såkaldte 5-årsfrist til en 6-årsfrist, så nyuddannede læger får et ekstra år til at begynde deres hoveduddannelse til speciallæge.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann sender i dag to bekendtgørelsesændringer i høring. Det sker, fordi regeringen gerne vil give nyuddannede læger ekstra tid til at indlede deres videreuddannelsesforløb som speciallæger. Karen Ellemann siger:

Vi har brug for dygtige og engagerede læger, og det er altid ærgerligt, når yngre læger ikke færdiggør deres speciallægeuddannelse. Derfor gør vi nu vejen til speciallægeuddannelsen mere fleksibel.

Med de nye regler, som forventes at træde i kraft 1. maj 2017, vil nyuddannede læger fremover skulle gå i gang med at videreuddanne sig til speciallæger i eksempelvis psykiatri eller almen medicin senest 6 år efter, de har indledt deres kliniske basisuddannelse. 

Nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med deres hoveduddannelsesforløb inden for fristen, vil dog fortsat have mulighed for at blive speciallæger. Ligesom i dag vil de nemlig kunne søge hoveduddannelsesstillinger, der ikke er blevet besat.

Det er anden gang, at fristen, der er indført for at sikre, at der inden for kortere tid bliver uddannet tilstrækkelig med læger inden for de forskellige specialer i alle landsdele, bliver forlænget. 

Da reglen blev indført i 2008, skulle nyuddannede læger have indledt deres speciallægeuddannelse inden for 4 år, men i 2014 blev fristen ændret til 5 år. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet