Amsterdam får tildelt europæisk lægemiddelagentur

20-11-2017

Efter mange måneders arbejde for at få Det Europæiske Lægemiddelagentur til København, står det i dag klart, at EMA flytter til Amsterdam.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) skal placeres i Amsterdam. Det har EU-landene i dag besluttet på et møde i EU’s Ministerråd. København var med i opløbet som en af de tre sidste kandidater.

Det ærgrer udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), og sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), som begge deltog ved afstemningen i Bruxelles.

Anders Samuelsen (LA) siger:

Jeg er selvfølgelig skuffet over, at det ikke lykkedes at få EMA til København. Vi havde et stærkt bud og gjorde vores bedste for at fremme det, hvilket jo også fremgår tydeligt ved, at vi kom i anden runde. Det har været et spændende og meget tæt forløb, som så desværre ikke endte med at agenturet blev placeret i København. Men jeg vil gerne sige tillykke til Amsterdam.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Danmark har ført en flot kampagne, og den er blevet bemærket. Alle har været enige om, at Danmark var blandt de absolut fagligt stærkeste kandidater. Kandidaturet har bekræftet de danske styrker inden for lægemiddelsektoren. Vi har promoveret kandidaturet og Danmark på tværs af Europa – og der er ingen tvivl om, at den faglige danske kampagne har givet genlyd i Europa. Men vi har jo også hele tiden godt vist, at der også ville være andre overvejelser, der i sidste ende ville spille ind.

Sundhedsminister: Vi står klar til at bidrage    

EU-landene inklusiv Danmark er dybt afhængige af, at EMA får en let og hurtig overgang til sit nye hjemsted, så man uhindret kan fortsætte med at vurdere og overvåge lægemidler inden for EU og fremme folkesundheden.

Derfor vil Danmark fortsat bidrage til et europæisk lægemiddelsamarbejde og stille sig til rådighed for at overtage flere opgaver.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Den danske lægemiddelstyrelse står allerede klar til at tage ansvar og bringe deres kompetencer i spil til gavn for danske og europæiske patienter foruden den danske life-science klynge

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ønsker tillykke til Amsterdam og beklager samtidig, at valget ikke er faldet på København.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) siger:

Det har været en tæt konkurrence, hvor København og resten af Greater Copenhagen har ligget højt på listen blandt kandidaterne, og derfor er jeg naturligvis ærgerlig over, at de sidste marginaler ikke var på vores side. Det viser med al tydelighed, at vi i Danmark og Sverige fremadrettet bliver nødt til at have et tættere samarbejde på nationalt niveau i EU om at tiltrække større investeringer til Norden. Vi har nemlig rigtig meget at tilbyde. Vi har Nordens største koncentration af lægemiddelindustri, universiteter og universitetshospitaler. Vi står særligt stærkt på Life science, hvor vi ligger i top tre efter Basel og Cambridge. Derfor er vi også klar til at bidrage med vores viden og ekspertise i det kommende arbejde med at få EMA genplaceret i Amsterdam

Regeringen har det seneste år arbejdet hårdt for at fremme Danmarks kandidatur ved blandt andet at holde et stort antal møder med alle EU27-landene, EU-Kommissionen og en række andre parter.

Stor tak til den særlige udsending  

Anders Samuelsen (LA) siger:

Regeringen vil også gerne benytte lejligheden til at sende en speciel tak til den særlige udsending for det danske EMA-kandidatur, Lars Rebien Sørensen, som gennem sit store netværk har fremmet kendskabet til det solide danske kandidatur

Om EMA

Det Europæiske Lægemiddelagentur er i dag placeret i London og koordinerer arbejdet med den videnskabelige godkendelse og overvågning af lægemidler, der markedsføres i EU. Agenturet skal genplaceres, fordi Storbritannien træder ud af EU.

Der skal ligeledes stemmes om tildelingen af det europæiske bankagentur, EBA.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet