Ny politisk aftale: Flere penge til at behandle og forebygge ludomani

08-11-2017

Samtlige partier i Folketinget har indgået en aftale om at styrke bekæmpelsen af spilafhængighed i Danmark med flere penge. Fra næste år afsættes 37 mio. kr. årligt til forebyggelse, behandling og mere forskning.

For langt de fleste er pengespil på eksempelvis fodboldresultater eller heste blot spænding og underholdning.

Men et stigende antal mennesker udvikler en problematisk afhængighed af pengespil, der har store konsekvenser for både den spilafhængige selv og for de pårørende.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og alle andre partier i Folketinget har derfor besluttet at bruge flere penge på at forebygge og behandle ludomani.

I en ny politisk aftale afsættes ca. 37 mio. kr. årligt til forebyggelse og behandling, et forskningsprojekt og flere ludomaniundersøgelser. Aftalen betyder bl.a., at der afsættes godt 5 mio. kr. mere til forebyggelse og behandling i 2018 i forhold til i år. Parterne understreger, at midlerne til forebyggelse bl.a. skal fokusere på unge.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Ludomani har store konsekvenser for den person, der ikke kan kontrollere sit spil, men også for alle omkring vedkommende, i familien og på arbejdspladsen. Alt for mange – særligt unge mænd – får en svær start i livet med gæld og dårlig trivsel. Så jeg er tilfreds med, at vi styrker vores fokus på ludomani som et samfundsproblem for at forhindre, at flere kommer derud, hvor de ikke kan bunde.

Læs den politiske aftale 

Mere forskning i spil og ludomani    

Aftaleparterne vil gerne sikre sig, at indsatsen for at forebygge og behandle ludomani er baseret på konkret og opdateret viden, så politikerne er på forkant med udviklingen.

Derfor er der sat penge af til, at Skatteministeriet hvert 5. år kan lave en undersøgelse af danskernes spillevaner, hvor mange der spiller, og hvilken del af befolkningen det er.

Desuden skal Sundheds- og Ældreministeriet ligeledes hvert 5. år gennemføre et forskningsprojekt vedrørende behandlings- og forebyggelsesmetoder, så indsatsen er baseret på den nyeste viden.

I 2018 skal der også laves en ekstern evaluering af alle dem, der har modtaget penge fra puljen til forebyggelse og behandling af ludomani i perioden 2015-2017. Erfaringen herfra skal bruges til at styrke grundlaget for udmøntning af puljen.

Fakta om ludomani:

• SFIs seneste ludomaniundersøgelse viser, at færre spillede om penge i 2016 end for ca. 10 år siden, men til gengæld er personer med egentlig spilafhængighed steget.
• Der spilles om flere penge end tidligere.
• Det er primært ældre drenge og yngre mænd, der er i farezonen for at udvikle ludomani.
• For de såkaldte ”problemspillere” er de foretrukne spilletyper væddemål og onlinespil.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet