Pulje på 200 mio. kroner skal forebygge indlæggelser

09-11-2017

Landets kommuner kan nu ansøge om midler til den kommunale sundhedsindsats med særligt fokus på ældre medicinske patienter og andre udsatte grupper.

Sundheds- og Ældreministeriet opslår nu via Sundhedsstyrelsen en pulje på 200 mio. kr. til kommunale sundhedsindsatser. Puljen skal være med til at forebygge indlæggelser af ældre medicinske patienter og mennesker med kroniske eller psykiske sygdomme.

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V) siger:

Kommunerne skal bruge pengene til at styrke de nære indsatser, som særligt udsatte patientgrupper har behov for, så vi kan undgå, at de bliver indlagt eller genindlagt unødvendigt. Vi skal hjælpe patienterne i deres nærmiljø og sikre, at de ikke falder mellem to stole i systemet.

Midlerne fra puljen skal blandt andet bruges til indsatser, som understøtter Udvalget for det nære og sammenhængende sundhedsvæsens anbefalinger fra juni 2017.

Der er afsat 100 mio. kr. i 2017 og 100 mio. kr. i 2018, der opslås i én samlet pulje til videreudvikling og styrkelse af eksisterende initiativer i kommunerne.

Ansøgningsfristen er den 11. december 2017.

Yderligere oplysninger:

Som ansøger kan du/I læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet