Rigsrevisions kritik tages til efterretning

15-11-2017

Statsrevisorerne har i dag offentliggjort Rigsrevisionens beretning om, hvordan Børne- og Socialministeriet har indsamlet viden fra puljer fra 2012-2016.

I beretningen kritiserer Rigsrevisionen, at ministeriet ikke har sikret, at en større del af puljerne har kunnet give viden om effekten af indsatserne, og at ministeriet ikke systematisk har opsamlet viden om erfaringer og resultaterne fra puljerne.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi tager Rigsrevisionens kritik til efterretning, og jeg vil se på, hvordan vi kan ændre vores tilgang ud fra Rigsrevisionens anbefalinger. Det er vigtigt at kende effekterne af sociale indsatser, og det har vi også arbejdet fokuseret med de seneste år i ministeriet og med satspuljen. Blandt andet har vi i år sat 50 mio. kr. af til en social investeringsfond, som skal udvikle og udbrede virksomme metoder, og sidste år afsatte vi en kvart mia. til Udviklings- og Investeringsprogrammet, som også udvikler, afprøver og udbreder metoder, som skaber fremgang for borgerne. Rigsrevisionen påpeger også et par konkrete fejl, for eksempel at data ikke altid er sendt til Danmarks Statistik, og jeg har bedt Socialstyrelsen rette op på deres procedurer, så det ikke sker igen. 

- Mai Mercado

Læs Rigsrevisionens beretning

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk , tlf.: 41 85 14 83