Nyrepatienter får gavn af ny mulighed for anonym organdonation

14-10-2017

Et bredt flertal i Folketinget har aftalt at gøre det muligt at donere nyrer anonymt. Det skal hjælpe de mange nyrepatienter, der i øjeblikket venter på at få en ny nyre.

I fremtiden kan du som rask borger donere din nyre anonymt til patienter med eksempelvis nyresvigt.

Det er alle Folketingets partier blevet enige om med en ny aftale, der offentliggøres på den årlige organdonationsdag, den 14. oktober.

Den nye mulighed kommer til at betyde, at donorer ikke længere behøver at have en tæt relation til patienten i form af venskab eller familie, men i stedet kan donere deres ene nyre anonymt som en god gerning.

Og selvom det endnu ikke er til at sige, hvor mange der frivilligt vil donere en nyre til en fremmed, så håber partierne, at den nye aftale vil hjælpe nyrepatienterne.

Nyrepatienter dør på ventelisten 

Sidste år blev Etisk Råd bedt om at tage stilling til, om det er etisk forsvarligt med anonym, levende donation. Det skyldtes blandt andet et ønske fra Nyreforeningen, der oplever et stort problem med lange ventelister.

I alt 400 patienter stod sidste år på venteliste til en ny nyre, 109 patienter fik en nyre fra en levende donor, og 154 fik en nyre fra en afdød donor. 20 nyrepatienter døde i 2016, mens de ventede på at få en ny nyre.

Etisk Råd endte med at anbefale at gøre det muligt at donere en nyre anonymt, hvilket politikerne tog til sig på etisk møde tidligere i efteråret.

Nu skal aftalen udmøntes   

Partierne beder nu Sundhedsstyrelsen nedsætte en arbejdsgruppe, som skal finde ud af, hvordan den nye mulighed mere præcis skal udmøntes.

Der er blandt andet et krav om, at potentielle anonyme donorer skal igennem en form for habilitetstest og helbredstest samt være informeret om konsekvenserne ved donation.

De nuværende regler for transplantation fra levende personer fremgår af sundhedslovens paragraf 52. Donation fra anonyme, levende donorer er ikke forbudt efter denne bestemmelse, men den praktiseres ikke.

Indførelsen af muligheden for anonym nyredonation kræver derfor ikke en lovændring.

FAKTA: Fordele og ulemper ved anonym nyredonation ifølge Etisk Råd

Fordele:

  • Donation forkorter ventelisten og redder liv
  • Respekt for donors selvbestemmelse
  • Muliggør altruisme, som er det modsatte af egoisme
  • Større opmærksomhed på problemet
  • Sikrer frivillighed uden pres fra modtageren

Ulemper:

  • Risiko og gener for donoren
  • Kræver habilitetsvurdering, som kan være vanskelig i praksis
  • Strider imod lægens ikke-skade-princip
  • Fratager donoren muligheden for at donere til familie eller venner senere hen
  • Vanskeligt at opretholde anonymitet

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet