Nyt lovforslag går til kamp mod dårlig hygiejne og komplikationer ved tatoveringer

10-10-2017

De tusindvis af danskere, der lader sig tatovere hvert år, skal sikres en bedre forbrugerbeskyttelse. Derfor skal alle tatoveringssteder registreres, hygiejnen skal være i orden, farverne skal kunne spores og der kommer tilsyn og bedre oplysning om farer. Det er hovedlinjerne i et lovforslag som sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu sender i høring.

Af de cirka 600.000 danskere, der har en tatovering, har omkring 12 procent oplevet gener som komplikationer og infektioner som i de værste tilfælde har ledt til amputationer.

Mange tatoveringssteder har ikke styr på hygiejnen og en frivillig registreringsordning har ikke fået rettet op på problemerne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:     

Vi har simpelthen set for mange eksempler på dårlig hygiejne og farlige tatoveringer, som giver folk store hudproblemer, komplikationer og infektioner. Der er reelt ingen regulering på området, og det er der behov for, så forbrugerne ikke skal sætte helbredet på spil for at få en tatovering. Derfor skal vi have styr på tatovørbranchen med både registrering, krav og tilsyn.

Manglende registrering kan udløse forbud   

Et udkast til et nyt lovforslag sendes derfor nu i høring. Siden 2013 har det været frivilligt, om en tatovør ville lade sig registrere i en brancheforening, så dem der ville have en tatovering kunne være sikre på, at stedet var i orden.

Men ingen tatovører har hidtil ladet sig registrere frivilligt, og nu lægger regeringen op til at gøre registreringen obligatorisk og samtidig indføre et tilsyn med branchen.

Lovforslaget indebærer, at ejere af tatoveringssteder skal lade sig registrere og samtidig sikre, at krav til hygiejne, forbrugerinformation og dokumentation for tatoveringsfarver er opfyldt. Hvis ikke man lader sig registrere, bliver man politianmeldt, og kan få en bøde og i sidste ende et forbud mod at tatovere.

Hygiejnekravene vil Styrelsen for Patientsikkerhed udforme i samarbejde med Statens Serum Institut med skelen til de regler, der netop nu diskuteres på europæisk niveau, og som bakkes op af mange danske tatovører.

Det handler bl.a. om krav til lokaleindretning, håndtering af udstyr og farver, samt procedurer for hygiejnen, så risikoen for smitte fra kunde til kunde, komplikationer og hudproblemer minimeres.

Kunderne skal ifølge det nye lovforslag også have væsentlig bedre information om tatoveringer. Det betyder, at tatovøren skal oplyse om de risici, der er ved at blive tatoveret, og hvornår kunden fx. skal søge læge, hvis en komplikation viser sig.  

Tilsyn med tatovører   

Fremover bliver der også ført tilsyn med tatoveringsstederne. Det er planen, at Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet skal stå for både registrering og tilsyn.

Alle tatovørsteder kan forvente et besøg inden for tre år, efter loven træder i kraft, og derefter bliver besøgene risikobaserede.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Vi skal have gjort op med de brodne kar i branchen for forbrugernes skyld. Historier om bl.a. tatovering med nåle, der ikke renses mellem to kunder, er bare et eksempel på nogle af de problemer, vi nu sætter ind mod. Hvis man ønsker en tatovering, skal man betrygges om standard og sikkerhed, før tatoveringsnålen sættes i huden. 

Samtidig med de nye krav fastholdes det nuværende forbud mod at tatovere i hoved, på hals og på hænder samt at tatovere på personer under 18 år.

Ordningen træder i kraft ved lov den 1. juli 2018 med en overgangsordning frem til den 31. december 2019 for eksisterende tatoveringssteder.

Vil du vide mere om tatoveringer? 

Læs rapporten: ”TATOVERING — HELBRED, RISICI OG KULTUR” fra Vidensråd for Forebyggelse

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet