Støtte til at bruge livshistorier hos mennesker med demens

06-10-2017

3,8 mio. kr. er på vej ud til en række projekter, der skal forbedre brugen af livshistorier i den daglige pleje og omsorg hos demensramte. Ældreminister Thyra Frank ser frem til, at den enkelte borgers livshistorie får en større betydning hos medarbejderne i ældreplejen.

En livshistorie er en fortælling i ord og billeder om et menneskes liv.

Og en god forståelse for livshistorien hos et menneske med demens kan forhindre mange konflikter i hjemmeplejen eller på et plejehjem og skabe glæde i hverdagen.

For det er også de små ting, der ofte hænger sammen med barndommen og det liv, man har levet, der betyder meget for en demensramt.

Derfor er 3,8 mio. kr. nu på vej ud til 12 projekter, der skal give inspiration til at forbedre brugen af livshistorier. Både for at hjælpe personer med demens til at huske, hvem de er, men også for at give medarbejdere et bedre kendskab til det enkelte menneske.  

Det er via forståelsen for det enkelte menneskes liv før demenssygdommen, at medarbejderne kan finde noget sjovt og meningsfuldt at snakke med de ældre om og give dem aktiviteter og fornøjelser, der knytter sig til det, som de ældre har interesseret sig for i deres liv. På den måde kan de ansatte sætte sig i den demensramtes sted og forstå deres behov og ønsker.

Forankret i 13 kommuner   

Pengene kommer fra satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020. Projekterne er forankret i 13 kommuner og tager fat på vidt forskellige aspekter af brugen af livshistorier.

Det kan f.eks. være en mere systematisk indsamling af livshistorierne med brug af interviewteknik og skabeloner, at udvikle en digital platform hvor livshistorien kan gemmes i form af billeder, lyd og video og at bruge livshistorien til at sikre den demensramte en tryg overgang fra at være hjemmeboende til at flytte på plejehjem.   

Ældreminister Thyra Frank siger:     

Jeg synes, der er tænkt mange spændende tanker i de 12 projekter, som jeg glæder mig til at se resultaterne af. Det handler om, hvordan vi på den bedst mulige måde får indhentet de rigtige oplysninger til livshistorien, præsenteret dem for både medarbejdere og pårørende og inddraget fortællingen i den daglige omsorg og pleje. For når først tanken om at bruge livshistorien er på plads, er det vigtigt, at alle medarbejdere kender til de gode løsninger og hvordan vi kan lære af hinanden i forhold til at bruge dem aktivt.

Læs hvilke kommuner og projekter, der får støtte på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Ældreminister har set gode eksempler    

Thyra Frank i er i gang med at besøge samtlige kommuner i Danmark for at danne sit eget indtryk af, hvordan kommuner og institutioner og kommuner griber ældreplejen an.

På den rundtur har ældreministeren flere gange stiftet bekendtskab med, hvordan livshistorier kan gøre en stor forskel i den demensramtes hverdag.

Ældreminister Thyra Frank siger: 

Jeg har set flere eksempler på, hvordan menneskers livshistorier er blevet brugt på en rigtig god og naturlig måde. Små ting, som hvordan man plejede at holde fødselsdag, eller om man hele livet har elsket at kigge på køer og marker kan skabe stor glæde, når bare medarbejderne ved det. Man skal have stor tålmodighed og forståelse over for mennesker med demens, og i livshistorien kan man ofte finde mange af svarene, så mennesker med en demenssygdom så vidt muligt bevarer det liv, de levede, inden de fik brug for hjælp.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet