Sundhedsminister: Færre patienter skal smittes med multiresistente bakterier

27-10-2017

Som en del af velfærdsreserven foreslår regeringen at give Statens Serum Institut et varigt løft til at bekæmpe antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens udgør en af de største trusler mod vores sundhed - særligt overfor i forvejen svækkede eller ældre borgere.

Nye tal fra DANMAP-undersøgelsen viser, at antallet af multiresistente bakterier stiger på de danske hospitaler.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger:

”Det går ikke, at vores borgere bliver syge af multiresistente bakterier. Vi skal tage truslen seriøst, og derfor vil vi med vores velfærdsreserve prioritere at eliminere truslen mod os".

Mere viden og vejledning  

Sundhedsministeren vil styrke kampen mod antibiotikaresistens ved at give Statens Serum Institut flere penge til at overvåge og vejlede på antibiotikaområdet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) siger:

”Der er behov for mere viden om blandt andet smitteveje mellem patienterne, så hospitalerne bedre kan forebygge infektioner".

Regeringen foreslår at give Statens Serum Institut 8 mio. kroner ekstra allerede i 2018. Planen er, at beløbet skal stige de kommende år, så det ender på et permanent niveau på 16 mio. kroner fra 2021 og frem.

Indsatsen støtter op om fælles kamp  

Forslaget er en del af regeringens velfærdsreserve og støtter op om en national såvel som international kamp mod antibiotikaresistens.

Både WHO og EU arbejder hårdt for at bekæmpe antibiotikaresistens. EU har eksempelvis for nylig igangsat et arbejde, hvor Danmark og alle medlemslandene er med, som handler om at bekæmpe og øge viden om antibiotikaresistens.

DANMAP-undersøgelsen viste i øvrigt også, at den samlede mængde antibiotika brugt til mennesker var uændret fra 2015 og på niveau med forbruget for ti år siden.

Fakta om antibiotikaresistens

Behandling med antibiotika kan som en negativ effekt føre til, at bakterier bliver resistente over for den type antibiotika, der behandles med. Bakterierne kan smitte mellem mennesker og overføre resistens til hinanden. Resistente bakterier overlever bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at have fokus på at minimere brugen af antibiotika.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet