Ministerbesøg: Thyra Frank høster erfaringer med værdig ældrepleje i Sydjylland

21-09-2017

Torsdag og fredag er Thyra Frank i Sydjylland og gæster plejehjem og frivillighus i Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommuner.

Besøgene er en del af ældreministerens tur rundt til alle landets 98 kommuner. Formålet er at indhente inspiration til ældreministerens og ministeriets aktuelle arbejde med at finde og afskaffe unødige dokumentationskrav i ældreplejen. Ministeren drøfter også kommunernes konkrete erfaringer og gode løsninger på ældremaden, rehabiliteringsopgaven eller demensindsatsen.

Ældreminister Thyra Frank siger: 

Det er uundværligt for mig som minister at komme ud og se, hvordan kommuner og institutioner griber ældreplejen an. Ældreplejen er bedre end det billede, vi nogen gange får tegnet i pressen. Jeg har snart besøgt halvdelen af de danske kommuner, og jeg møder utroligt meget personale og ledere, der hver dag yder en meget engageret pleje og omsorg.

Rækken af drøftelser bruger ældreministeren og ministeriet til et kommende ældrepolitisk udspil og en Plejehjemsportal, der skal skabe større gennemsigtighed, når man som borger står overfor at skulle vælge, hvilket plejehjem, man vil bo på.

Ældreminister Thyra Frank siger:   

Det skal være nemmere at få et overblik over, hvad det er de forskellige plejehjem tilbyder. Laver de fx maden selv på plejehjemmet hver dag, eller er der mad ude fra - fra et storkøkken? Kan man få sit husdyr med og hvilken type aktiviteter og værdier lægges der vægt på? En plejehjemsportal kan skabe det overblik.

Program:

Torsdag den 21. september:

  1. 16.45 – 17.45 Besøg på Plejecenter Kong Frederik IX, Ribe Landevej 128, 6100 Haderslev

Fredag den 22. september:

10.15 – 11.15 Besøg i Frivillighedens Hus, Perlegade 50, 6400 Sønderborg,

12.00 – 13.30 Besøg på Plejehjemmet Rønshave, Padborgvej 20, Bov, 6330 Padborg, Aabenraa

Kommune

14.15 – 15.30 Besøg på Agerskov Friplejehjem, Møllevang 12, 6534 Agerskov, Tønder Kommune

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet