Ny pulje fordeling: Frontpersonale får styrket deres demenskompetencer

08-09-2017

Sundhedsministeren og Ældreministeren har udvalgt 32 kommunale, regionale og private projekter, som skal løfte demenskompetencerne hos de faggrupper, som arbejder med demenspatienter. I alt 90 mio. fra Den nationale demenshandlingsplan skal ud og styrke frontpersonalets praksisnære viden om demens.

Der står demens i praksis på skemaet, når sygeplejersker, sosu’er, terapeuter, pædagoger, demenskonsulenter og en række andre faggrupper i den kommende tid kommer på skolebænken. Den enkelte medarbejder skal blive klogere på demenssygdommen, og på hvordan hun løfter sine konkrete opgaver over for mennesker med demens.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Det her er et af de vigtige initiativer i Den nationale demenshandlingsplan, som skal gøre Danmark mere demensvenligt. Vi ved meget mere om demenssygdommen nu end vi gjorde for få år siden, og den viden skal frontpersonalet have og kunne bruge, når de møder patienter med demens og deres pårørende. Vi ved det har en kolossal positiv betydning for de ramte familier, når de bliver mødt af engagerede og kompetente fagfolk.

Sundhedsstyrelsen har indstillet 32 forskellige projekter til støtte, der har fokus på praksisnær læring på alle niveauer i pleje- og behandlingsindsatsen. Det være sig læring på arbejdspladsen, sidemandsoplæring, supervision samt mere formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse som fx akademi- og diplomuddannelser.

Se listen over de tildelte projekter her

Kommuner og regioner har vist stor interesse for puljemidlerne. Der er blevet søgt om tre gange så mange midler, som der var afsat.

Ældreminister Thyra Frank siger:   

Når jeg er rundt i landet slår det mig igen og igen, hvor meget man kan gøre for demensramte og deres pårørende, når man samarbejder og bruger den tilgængelige viden. Det er glædeligt, men det overrasker mig slet ikke, at der er stor søgning til den her pulje. Ude omkring er man uhyre optaget af at give borgerne den bedst tænkelige pleje og behandling.

Se den politiske aftale her

Puljeuddelingen skal ses i lyset af en udvikling, hvor der på en række uddannelser – bl.a. sygeplejerskeuddannelse, lægeuddannelsen og sosu-uddannelsen er blevet indlagt moduler om behandling og pleje af borgere med demens.

Ud over de 32 projekter får 8 kommuner besøg af et demensrejsehold, som skal undervise frontpersonalet på plejehjemmene i, hvordan de i dagligdagen arbejder med mennesker med demens.   

Fakta

I den politiske aftale om Den nationale demenshandlingsplan 2025, blev der afsat 145 mio. kr. til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner. Af disse midler er der afsat 139 mio. kr. til en ansøgningspulje, der uddeles af to gange, hvoraf de 91,5 mio. kr. i regi af Sundhedsstyrelsen blev opslået i en ansøgningspulje i juni 2017.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet