Ret til hurtig udredning: Overholdes i otte ud af ti patientforløb

08-09-2017

De kvartalsvise monitoreringstal for overholdelse af udredningsretten viser et stabilt niveau på landsplan, idet udretningsretten bliver overholdt i otte ud af ti patientforløb inden for somatikken, mens det gælder hele ni ud af ti i psykiatrien. Dog er der betydelige regionale forskelle i registreringen og overholdelsen.

Vi skal længere op – både hvad angår antallet af registrerede udredningsforløb og overholdelsen af udredningsretten. Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby på baggrund af de nyeste monitoreringstal for overholdelsen af udredningsretten, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.

De nye tal viser, at det samlede niveau for antal udredningsforløb, der er gennemført til tiden, ligger stabilt på niveau med tidligere kvartalstal. Men også, at der bag tallene gemmer sig markante regionale forskelle.

I Region Nordjylland blev udredningsretten overholdt i ca. 91 pct. af forløbene i somatikken, mens det kun lykkedes at overholde udredningsretten i ca. 51 pct. af de registrerede forløb i Region Hovedstaden i 2. kvartal. I Region Hovedstaden er der desuden tale om et markant fald i forhold til regionens eget niveau fra kvartalet før, hvor udredningsretten blev overholdt i ca. 67 pct. af tilfældene.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:   

Det er positivt, at det samlede niveau fortsat ligger pænt. Men vi kan stadig se store regionale forskelle og i det hele taget rum for forbedring i forhold til at få registreret alle udredningsforløb. Retten til hurtig og effektiv udredning er en meget høj prioritet for regeringen, og jeg forventer selvfølgelig også, at samtlige regioner tager den alvorligt og overholder patientrettighederne.

Alle sygehuspatienter har – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage – forudsat at det er fagligt muligt og patienten ønsker det. Hvis det ikke er muligt, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Sådan har reglerne været siden 1. oktober 2016, da nye patientrettigheder trådte i kraft.

Læs mere i sundhedsministerens orientering til Sundheds- og Ældreudvalget  

Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen monitoreringstal for udredningsretten, og det er således muligt at sammenligne med tidligere opgørelser samt på tværs af regioner.

Tallene for 2. kvartal 2017 viser tydeligt, at der er forskelle regionerne imellem – både på antallet af registrerede forløb og på andelen af forløb, hvor udredningsretten er overholdt. Eksempelvis har Region Syddanmark registreret ca. 42.300 udredningsforløb i somatikken i 2. kvartal, mens Region Hovedstaden blot har registreret ca. 12.900.

De næste monitoreringstal forventes i december.

Fakta om udredningsretten:

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S stemte i maj 2016 for at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at patienter har ret til frit sygehusvalg, hvis regionen pga. manglende kapacitet ikke kan tilbyde udredning inden for 30 dage. Patienten kan dermed vælge at blive udredt på et privat sygehus.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få mulighed for behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.

Udredningstal for 2. kvartal 2017 for somatiske (fysiske) sygdomme:
Der er registreret ca. 127.600 udredningsforløb i 2. kvartal 2017. Til sammenligning blev der i 1. kvartal 2017 registreret ca. 133.100 udredningsforløb.

For ca. 81 procent af patienterne er udredningsretten overholdt, hvilket er den samme andel som i 1. kvartal 2017.

Udredningstal for 2. kvartal 2017 for psykiatrien:
Der er registreret ca. 3.600 udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien (mod ca. 3.900 i 1. kvartal) samt ca. 4.900 forløb i voksenpsykiatrien (mod ca. 5.500 i 1. kvartal).

For ca. 91 pct. af patienterne er udredningsretten overholdt i børne- og ungdomspsykiatrien (90 pct. i 1. kvartal), mens det for voksenpsykiatrien gælder ca. 92 pct. (92 pct. i 1. kvartal).

Læs mere om udredningstal for 2. kvartal 2017, herunder regionale forskelle, hos Sundhedsdatastyrelsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet