250 nye studiepladser til lægeuddannelser – og dermed grundlaget for kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge

06-04-2018

For at imødekomme manglen på flere færdiguddannede læger flere steder i landet og en stigende efterspørgsel i den private sektor vil regeringen oprette over 250 nye studiepladser i medicin. Dermed er de overordnede rammer skabt for, at der kan etableres nye kandidatuddannelser i Esbjerg og Køge.

Mangel på uddannede læger i udkantsområderne er et problem flere steder i landet, konkluderede Lægedækningsudvalget i dets rapport fra januar 2017. Samtidig har der været en stigende efterspørgsel på læger i den private sektor i blandt andet medicinalindustrien.

Det er baggrunden for, at regeringen udvider antallet af studiepladser på medicinuddannelserne.

Det skal også understøtte ønskerne fra henholdsvis Region Syddanmark og Syddansk Universitet og Region Sjælland og Københavns Universitet om at oprette nye medicinuddannelser i Esbjerg og Køge.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind siger:

Ordentlig adgang til en læge til danskerne både nationalt og regionalt er en afgørende prioritet for regeringen, og for os er det vigtigt at imødekomme de behov, der er bredt set i hele landet. Samtidig er der i den private sektor i de kommende år et behov for øget adgang til lægelig arbejdskraft til eksempelvis forskning i ny medicin. Derfor øger regeringen nu optaget på medicinuddannelserne markant, så vi kan få uddannet flere læger.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal sikre et Danmark i balance – og det skal også være en sund balance. Vi kan ikke bare se til, mens der er områder af landet, hvor antallet af ubesatte stillinger på sygehusene vokser, eller der bliver længere og længere til lægen. Vi ved, at uddannelsesstedets beliggenhed har en kæmpemæssig betydning i forhold til, hvor man som færdiguddannet vælger at slå sig ned og stifte familie. Derfor er det ekstremt vigtigt, at vi får oprettet pladser også nye steder.

De 250 nye studiepladser på bacheloruddannelserne kommer oven i 50 ekstra studiepladser, som sidste år blev besluttet oprettet på medicinstudiet på Aalborg Universitet. Det skete som opfølgning på Lægedækningsudvalgets rapport, der i januar sidste år konkluderede, at hvor der ikke i Danmark under ét tegner sig en mangel på læger i fremtiden, så risikeres der betydelige udfordringer med at sikre tilstrækkelig lægedækning i yderområderne.

Der indføres samtidig en 2-delt dimensionering, så der fra 2019 kan optages i alt 1.661 studerende på bacheloruddannelserne og 1.395 studerende på kandidatuddannelserne. Studerende vil fortsat have et retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i forlængelse af bacheloruddannelsen på samme universitet.

Oprettelsen af nye medicinuddannelser i Køge og Esbjerg vil fortsat skulle prækvalificeres.

Der vil fremadrettet alene blive udbetalt uddannelsestilskud svarende til den fastsatte dimensionering.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet