Ældreminister vil skabe tryghed ved at forebygge konkurser i hjemmeplejen

10-04-2018

Ældreminister Thyra Frank har fremsat et lovforslag, der skal forebygge konkurser blandt private leverandører af hjemmehjælp til gavn for både de ansatte og de ældre borgere. Lovforslaget skal i dag til 1. behandling i Folketinget.

I dag kommer ældreministeren og Folketingets partier et skridt nærmere at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet, når lovforslaget om selvsamme bliver 1. behandlet i Folketinget.

Omkring hver tredje hjemmehjælpsmodtager vælger i dag en privat leverandør, men siden 2013 har der været en kraftig stigning i antallet af konkurser blandt private hjemmehjælpsfirmaer, der løser opgaver for kommunerne.

For ældreminister Thyra Frank handler det især om at skabe mere tryghed ved at gøre en ekstra indsats for at forebygge konkurserne. 

Thyra Frank siger:

Konkurser i hjemmeplejen skaber utryghed – ikke mindst blandt de ældre borgere, men også blandt medarbejderne hos de private firmaer. Borgerne bliver usikre på, om de kan få deres hjælp og pleje i morgen. Og medarbejderne bliver usikre på, om de kan beholde deres job.

Lovforslaget er et resultat af en politisk aftale mellem alle Folketingets partier fra oktober 2017.

Læs mere om aftalen her .

FAKTA om lovforslaget

Med lovforslaget forpligter Folketinget kommunerne til følgende for at forebygge konkurser:

  • Kommunerne skal have beredskabsplaner
  • De skal stille krav om bankgarantier eller tilsvarende garanti
  • De skal stille krav vedr. leverandørernes økonomi
  • De skal foretage efterberegninger af afregningspriser mindst én gang om året

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet