Kommuner skal sætte ind overfor underernærede ældre

04-04-2018

Nye tværfaglige indsatser skal få flere kilo på sidebenene af underernærede ældre. Det er formålet med en ny pulje, som kommunerne kan søge fra i dag.

Mere end hver anden ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmehjælp i eget hjem, er i særlig risiko for at blive underernærede. Det viser flere studier og underernæring kan få alvorlige konsekvenser såsom øget sygelighed, nedsat livskvalitet og funktionsnedsættelse for den enkelte.

Derfor kan kommunerne nu søge midler til at afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Underernæring er en alvorlig problemstilling for mange ældre, og derfor er det også så vigtigt, at vi bliver ved med at se på, hvordan vi kan møde de ældres behov, så de får vakt appetitten.

Hun fortsætter:

Det handler i høj grad om kendskabet til den enkelte, men det er også vigtigt, at der er en opmærksomhed mellem faggrupperne i forhold til, hvad der kan virke. Med denne her pulje kan medarbejderne rundt omkring forhåbentlig få mulighed for at udvikle deres gode idéer endnu mere.

Der er tidligere lavet en række anbefalinger og værktøjer målrettet medarbejdere i kommuner, som skal understøtte arbejdet med at sikre ældre den rette ernæring.

Med puljen skal det tværfaglige samarbejde udbygges, så fx kliniske diætister, tandplejere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger osv. kan indgå i et samarbejde om at bekæmpe underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre og dermed forhindre de sundhedsmæssige konsekvenser forbundet hermed.

Information om puljen

Puljen målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet 2018-2021. Der er afsat i alt 13,2 mio. kr.

Puljen kan søges af en eller flere kommuner i samarbejde, eventuelt med inddragelse af private aktører.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018 kl. 12.00.

Læs mere om puljen

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet