Nye analyser skal give input til styringseftersyn på sundhedsområdet

25-04-2018

Sundheds- og Ældreministeriet og Finansministeriet offentliggør i dag to eksterne konsulentanalyser af den statslige og regionale styring på sundhedsområdet. Analyserne vil indgå i det videre arbejde med regeringens styringseftersyn.

Regeringen har igangsat et styringseftersyn på sundhedsområdet som led i Sammenhængsreformen.

Styringseftersynet skal se på, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring på sundhedsområdet, som grundlag for beslutning om en ny styringsmodel fra 2019.

Som led i styringseftersynet er der gennemført to analyser, som nu offentliggøres:

En sammenfatning af den regionale analyse findes i rapportens kapitel 1, og en sammenfatning af analysen af de statslige styring fremgår af opsamlingsbokse i kapitel 3-13 for hvert af de belyste styringsinstrumenter.

Analysernes konklusioner indgår i det videre arbejde med styringseftersynet.

Styringseftersynet har deltagelse af Sundheds- og Ældreministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet, og Danske Regioner er også inviteret til at deltage.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet