Sundhedsminister: Narkotikalovgivningen skal ikke spænde ben for cannabis producenter

27-04-2018

Med indførslen af en ny grænseværdi for THC i hampeprodukter, vil sundhedsminister Ellen Trane Nørby gøre det nemmere at producere og forhandle cannabisbaserede produkter som fx øl, creme og shampoo uden at komme på kant med narkotikalovgivningen.

Du bliver ikke skæv af hverken hampeshampoo eller hamp øl. Heller ikke selvom produktet skulle indeholde en ganske lille smule af det euforiserende stof THC fra cannabissen.

Derfor vil sundhedsministeren indføre en grænseværdi på 0,2 pct. THC, for at danske producenter og forhandlere ikke skal få problemer med narkotikalovgivningen.

Ellen Trane Nørby siger:

Som det er lige nu må cannabisbaserede produkter slet ikke indeholde spor af THC ifølge den danske narkotikalovgivning, og det gør det urimeligt besværligt – for ikke at sige umuligt – at producere og forhandle en lang række produkter. Men det er jo ikke meningen, at narkotikalovgivningen på den måde skal stå i vejen for erhvervslivet. Derfor vil vi indføre en tærskelværdi.

Danmark lægger sig op ad den grænseværdi, som flere andre europæiske lande allerede har indført. Og sundhedsministeren udvider dermed erhvervslivets muligheder for at udvikle, producere og forhandle produkter baseret på cannabis uden at komme i konflikt med narkotikalovgivningen.

Ellen Trane Nørby siger:

Mange af disse produkter vil have spor af THC i sig, og det har hidtil ikke været et problem, fordi THC i så små mængder ikke har kunnet måles. Men målemetoderne er blevet meget bedre de senere år, og det har skabt behovet for en grænseværdi i narkotikalovgivningen.

Producenterne og forhandlerne skal dog stadig være opmærksomme på, at lægemiddellovgivningen, fødevarelovgivningen, og miljølovgivningen kan indeholde bestemmelser, som der skal tages højde for i produktudviklingen, produktionen og forhandlingen.

Indførslen af grænseværdien sker ved hjælp af en ændring af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, og grænseværdien har ikke nogen betydning for forsøgsordningen for medicinsk cannabis, som kører uændret videre.

Fakta

Sundheds- og Ældreministeriet sender nu en ændring af bekendtgørelsen om euforiserende stoffer i høring. Formålet med ændringen er at indføre en grænseværdi, der gør det muligt at producere og forhandle cannabisbaserede produkter, som indeholder op til 0,2 % THC, uden at det vil være i strid med lovgivningen om euforiserende stoffer. Grænseværdien vil betyde en udvidelse af mulighederne for erhvervslivet, der i dag slet ikke må producere og forhandle produkter med et målbart indhold af THC. Grænseværdien skal gælde fra den 1. juli 2018.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet