To første videnskabelige projekter til opsamling af cannabis-erfaringer

06-04-2018

De to første videnskabelige projekter til opsamling af erfaringerne med medicinsk cannabis kan nu sættes i søen.

Det er ikke tilstrækkeligt at lave forsøg med udlevering af medicinsk cannabis. Det er også nødvendigt med en videnskabelig opsamling af erfaringer med forsøget. Det var baggrunden for, at Folketingets satspuljepartier afsatte penge til det i efteråret. Nu har to projekter fået midler fra den første pulje på 5 mio. kr.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Vi igangsatte forsøget med medicinsk cannabis for at afhjælpe patienter, der forgæves havde søgt lindring – og det er der allerede mange, der har taget imod. Men vi er også nødt til at have en systematisk opsamling af viden og erfaringer. Det kan disse to projekter i høj grad bidrage med.

De to projekter, der får tildelt satspuljemidler til videnskabelige erfaringsopsamling ang. medicinsk cannabis, er:

Projekt 1: Professor, overlæge, dr.med. Søren Sindrup, Neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital til et projekt om smertelindring ved neuropatiske smerter

Formålet med projektet er at afklare om de væsentlige aktive komponenter i cannabis kan give klinisk betydende smertelindring ved neuropatiske smerter, og om behandlingen kan anvendes uden klinisk betydende mentale bivirkninger. Projektet ønsker at undersøge effekten af hhv. THC, CBD og en kombination af de to i forhold til behandling af neuropatiske smerter.
Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at det er et forskningsprojekt af høj kvalitet, som har stor relevans i forhold til formålet med satspuljemidlerne. Ministeriet lægger vægt på, at det er et regelret randomiseret klinisk forsøg, som kan være med til at styrke det nuværende evidensniveau for effekt og bivirkninger af cannabisprodukter til medicinsk brug.
Projektet støttes med 1.197.000 kr.

Projekt 2: Overlæge, ph.d., Kristina Bacher Svendsen, Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital til et projekt om neuropatiske smerter og spasticitet hos hhv. patienter med multiple sklerose og patienter med rygmarvsskade

Formålet med projektet er at undersøge effekten af medicinsk cannabis ved neuropatiske smerter og spasticitet hos hhv. patienter med multiple sklerose og patienter med rygmarvsskade. Som sekundære effektparametre undersøger projektet også effekten på livskvalitet, kognitive funktioner, stress, søvn mv. samt bivirkninger ved de enkelte præparater. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer, at det er et forskningsprojekt af høj kvalitet og af stor relevans i forhold til formålet med satspuljemidlerne. Der er tale om et regelret randomiseret klinisk forsøg, og der er lagt vægt på, at projektet inddrager en bred patientpopulation med deltagelse af samtlige 12 scleroseklinikker i Danmark samt begge nationale centre for behandling af rygmarvskadede. Dette betyder, at alle patienter vil modtage samme tilbud om deltagelse uanset, hvor i landet de er bosat, og samtidig sikres det, at der på kort tid kan inkluderes det ønskede antal patienter.
Projektet støttes med 3.803.000 kr.

Om puljen:

Puljen er afsat til forskningsprojekter, der kan bidrage til mere viden om medicinsk cannabis og som kan understøtte, at der sker videnskabelig erfaringsopsamling på udvalgte områder.
Forskere har haft mulighed for at ansøge om midlerne mellem den 5. oktober 2017 og den 2. januar 2018. Der kom 12 ansøgninger til denne pulje.

Om udvælgelsen:

Den videnskabelige vurdering af ansøgernes projekter er foretaget af Innovationsfonden.
De projekter, som Innovationsfonden fandt støtteværdige, gik efterfølgende videre til den følgegruppe, som Lægemiddelstyrelsen havde nedsat, og som havde til opgave at prioritere mellem de støtteværdige forskningsprojekter.

Følgegruppen bestod af lægefaglige repræsentanter og repræsentanter fra patientforeninger, der har indsigt i forholdene vedrørende brug af medicinsk cannabis.
Følgegruppen indstillede, at to ansøgere fik tildelt midler – og Lægemiddelstyrelsen var enig. Herefter traf Sundheds- og Ældreministeriet den endelige beslutning om at tildele de indstillede projekter satspuljemidler.

Læs mere om pulje 1 til videnskabelig erfaringsopsamling om medicinsk cannabis her

Yderligere midler til forskning:

Ud over den ovenstående pulje har Folketingets satspuljepartier afsat yderligere 5 mio. kr. til endnu en pulje til indsamling af viden om medicinsk cannabis. Puljen kan søges nu med deadline den 22. maj 2018.

Læs mere om pulje 2 her 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet