Evaluering om færger er klar

24-08-2018

To nye tilskudsordninger fungerer godt og efter hensigten. Det viser ny evaluering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har evalueret de nye tilskud, der giver lavere priser for passagerer og gods på færger til små øer og ø-kommuner.

Evalueringen viser, at tilskudsordningerne grundlæggende fungerer godt og efter hensigten.

Overordnet er færgetrafikken steget i perioden på begge områder.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Jeg ser frem til at vende evalueringen med de politiske partier. Med evalueringen har vi fået et godt grundlag for at drøfte, om der er behov for at foretage nogle justeringer. Mit udgangspunkt er, at vi skal være varsomme med at lave meget store ændringer. Der er tale om en tidlig evaluering. Og grundlæggende lever ordningerne op til deres formål om, at færgebilletter for passagerer og gods til øerne skal være billigere. De lave priser er med til at understøtte vækst og udvikling."

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Ordningerne er indført i 2015 og 2016. Formålet har med evalueringen været at få viden om de foreløbige effekter, både for passagerer og gods.

Evalueringen bygger blandt andet på nye tal for trafikken og kommunernes egne vurderinger af ordningerne.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, 72 28 24 16

Chefkonsulent Mona Boel, mb@oim.dk, 72 28 25 52