Finanslovforslag: Regeringen vil løfte ældreplejen med 705 mio. kr.

30-08-2018

I alt 705 mio. kr. skal over de kommende fire år løfte den danske ældrepleje med midler til bl.a. bekæmpelse af ensomhed, sorg og selvmord, rekrutteringsudfordringer og en handlingsplan, der skal mindske udad reagerende adfærd i ældreplejen.

På sidste års finanslov var ældreområdet det velfærdsområde, som fik tilført flest nye midler. Igen i år ønsker regeringen et markant løft af området, så vi sikrer en god og værdig pleje af vores ældre.

Regeringen foreslår, at der afsættes 100 mio. kr. årligt til bekæmpelse af ældres ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord – totalt 400 mio. kr. over fire år. Ældreminister Thyra Frank siger:

Vi skal være endnu bedre til at hjælpe ældre - der har brug for det - ud af ensomheden. For man kan blive syg af ensomhed, og ensomhed kan give depression og tab af livsmod. I værste fald kan det føre til selvmord. Vi ved jo, at ældre tegner sig for dobbelt så mange selvmord, som deres andel af befolkningen tilskriver. Det synes jeg er skræmmende tal. Derfor ønsker vi at afsætte penge, så kommunerne kan gøre en endnu større indsats for at få ældre ud af ensomheden.

Ældreministeren foreslår også at afsætte 50 mio. kr. årligt til kommunernes udfordringer med at rekruttere SOSU’er i ældreplejen – i alt 200 mio. kr. over fire år.

Ældreminister Thyra Frank siger:

Problemet er, at mange kommuner oplever, at det er vanskeligt at ansætte kvalificerede medarbejdere i ældreplejen. Sidste år afsatte vi 500 mio. kr. årligt til bedre bemanding i permanente midler. Nu er vi fire ministre, der har sat en kortlægning af området i gang, som skal komme med løsninger på rekrutteringsudfordringen, som kommunerne står med landet over. Vi afsætter pengene nu, så de er klar, når kortlægningen er klar, og de politiske drøftelser er mundet ud i konkrete initiativer.

Handlingsplan skal bekæmpe udad reagerende adfærd i ældreplejen

Derudover vil regeringen også afsætte i alt 60 mio. kr. over de næste fire år (15 mio. kr. årligt) til en handlingsplan, der skal gøre det tryggere at arbejde i ældreplejen. Undersøgelser har vist, at ansatte i ældreplejen ofte oplever udad reagerende adfærd hos borgere med demens. Thyra Frank siger:

Når man er meget syg med demens, gør man nogle gange ting, som man ikke ellers ville gøre, fordi sygdommen gør det svært at udtrykke sig. Det kan kræve meget af personalet, og derfor lægger vi op til en handlingsplan, som bl.a. skal være med til at klæde medarbejderne bedre på til at forebygge og håndtere de situationer, som kan være utrygge og ubehagelige for såvel medarbejdere som borgere.

Regeringen vil også styrke den faglige kvalitet i ældreplejen. Til det arbejde afsættes der 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen, som skal bidrage med viden om, hvilken forskel hjælpen gør for de ældre, og hvordan vi kan løfte kvaliteten i ældreplejen.

Der afsættes derudover 5 mio. kr. i 2019 til i regi af ”I sikre hænder” til at udvikle og afprøve en metode, som skal begrænse uplanlagt vægttab og underernæring hos ældre.

Se den fulde oversigt over regeringens prioritering på ældreområdet her


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet