Regeringen afsætter 400 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre og 200 mio. kr. til rekrutteringsudfordringer

25-08-2018

Alt for mange ældre i Danmark er ensomme og får ikke den hjælp, de har brug for. Ældreminister Thyra Frank og regeringen vil derfor afsætte markant beløb på Finansloven til at styrke kommunernes indsats mod ældres ensomhed, sorg og selvmord.

Vi har et ansvar for at hjælpe de ensomme ældre bedre, end vi allerede gør. Det skal ikke være et tabu at føle sig ensom, men det er det stadig i den ældre generation. Derfor skal vi gøre mere for at finde dem og hjælpe dem med at bryde ensomheden.

Det siger ældreminister Thyra Frank.

Sammen med regeringen vil hun blandt andet prioritere 400 mio. kr. over fire år til kommunernes indsats med at bekæmpe ensomhed.

Ensomhed kan være livstruende

Ensomhed er både et samfundsproblem og et problem for den enkelte, fordi de ældre risikerer at blive ramt på helbredet. Det er ikke ualmindeligt at se depression, vægttab, højt blodtryk og hjertekarsygdomme hos ensomme mennesker. Så det er et problem, som vi skal tage meget alvorligt og gøre noget ved.

Det siger Thyra Frank.

Det bliver op til den enkelte kommune, hvordan pengene konkret skal bruges til at bekæmpe ensomhed, sorg og selvmord blandt ældre. Thyra Frank siger:

Det er forskelligt hvor langt kommunerne er med ensomheds-arbejdet, og hvordan de frivillige hjælper fra kommune til kommune. I Esbjerg og Syddjurs Kommune, som jeg har besøgt,har man fx en netværkskoordinator, der sætter folk sammen efter interesser, når man har mistet en ægtefælle. Derfor vil jeg heller ikke sidde på Christiansborg og diktere, hvordan pengene skal bruges. Det skal ske ude i kommunerne.

200 mio. kr. til rekrutteringsudfordringer på ældreområdet

Ældreministeren og regeringen vil også afsætte 200 mio. kr. til kommunernes udfordringer med at rekruttere medarbejdere til ældreplejen. Thyra Frank siger:

Vi mangler medarbejdere i ældreplejen landet over. Derfor prioriterede vi på sidste års finanslov 500 mio. kr. årligt fast fremover til bedre bemanding. Men nu ser vi at, selvom kommunerne gerne vil ansætte flere, så kan de ikke få besat de ledige stillinger. Derfor er vi fire ministre, som står bag en kortlægning af problemet. Og derfor sætter vi penge af til kommende initiativer.

Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte på sidste års Finanslov 500 mio. kr. årligt fremadrettet til bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen. Siden har parterne lavet en pulje på 5 mio. kr. til profilering af SOSU-uddannelserne. Til efteråret kommer resultatet af kortlægningen.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet