Regeringen og Dansk Folkeparti giver ghettorepræsentanterne klare beføjelser

17-08-2018

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået politisk aftale om en vigtig del af opfølgningen på den strategi, der skal gøre Danmark fri for ghettoer i 2030.

Den nye politiske aftale danner grundlag for et lovforslag om de uafhængige ghettorepræsentanters opgaver.

Ghettorepræsentanterne skal følge indsatserne rettet imod ghettoområder og udsatte boligområder. De vurderer indsatserne og kan komme med anbefalinger til myndigheder og boligorganisationer om at ændre dem. De følger udviklingen i forhold til milepæle i helhedsplanerne for de forskellige boligområder. Blandt andet om det lykkes at få antallet af ghettoer bragt ned, og hvordan kommunerne arbejder med at hjælpe udlændinge til at rejse tilbage til deres hjemland.

Den kommende lov lægger op til, at ghettorepræsentanterne skal arbejde sammen med kommuner og almene boligorganisationer. Samtidig får ghettorepræsentanterne klare beføjelser. De kan i særlige tilfælde fremsætte begrundede forslag over for en kommune. Det kan de, når de mener, at indsatsen ikke virker godt nok, og at der skal en bestemt beslutning til for at vende udviklingen. Følger byrådet ikke et sådant forslag, skal det begrundes. 

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Med aftalen er en vigtig brik på plads, så vi får fulgt op på regeringens strategi imod parallelsamfund. Ghettorepræsentanterne får de nødvendige beføjelser til at udføre deres opgaver effektivt i samarbejde med alle aktører. Det er jeg rigtig godt tilfreds med.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Dansk Folkepartis kommunalordfører Susanne Eilersen siger:

”For Dansk Folkeparti har det især været vigtigt, at ghettorepræsentanterne også skal følge indsatsen i forhold til repatriering i ghettoområder og udsatte boligområder tæt. Det er et område, hvor der er plads til forbedringer.”

- Susanne Eilersen

 

Regeringen udpegede de tre ghettorepræsentanter den 30. maj 2018.

Ghettorepræsentanterne offentliggør deres vurderinger, anbefalinger og forslag. De skal hvert kvartal afrapportere til økonomi- og indenrigsministeren.

 

Fakta

Regeringens strategi for et Danmark uden ghettoer i 2030 har fokus på fire indsatsområder:

Fysisk nedrivning af udsatte boligområder.

Mere håndfast styring af hvem der kan bo i de udsatte områder.

Styrket indsats fra politi og højere straffe.

En god start på livet for alle børn og unge.

Regeringen vil som opfølgning på strategien også lave en årlig redegørelse og holde et årligt topmøde om parallelsamfund. På mødet skal indsatserne drøftes, og der skal udveksles erfaringer med eksperter. Det skal blandt andet ske på baggrund af den årlige redegørelse og afrapportering fra ghettorepræsentanterne. Første møde skal efter planen holdes i efteråret 2018.

Loven om ghettorepræsentanterne skal træde i kraft 1. januar 2019.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16

Chefkonsulent Lise Brandi-Hansen, lbh@oim.dk, tlf. 72 28 25 20

 

Kontaktoplysninger til aftalepartiernes ordførere

Susanne Eilersen, Dansk Folkeparti, tlf. 61 62 45 25

Carl Holst, Venstre, tlf. 61 62 44 68

Laura Lindahl, Liberal Alliance, tlf. 33 37 49 05

Orla Østerby, Det Konservative Folkeparti, tlf. 61 62 49 14