Regeringen og DF afsætter ekstra midler til børnehospice

14-08-2018

Sundheds- og Ældreministeriet genopslår pulje til etablering af børnehospice i Vestdanmark, efter at regeringen og DF har aftalt at afsætte ekstra midler til formålet.

Børn lever i dag længere med livstruende sygdomme end før, og flere børn helbredes. Erfaringer viser, at mange familier ønsker at blive hjemme, men de kan i løbet af sygdomsforløbet også få behov for et aflastningsophold på et hospice.

Hidtil har det eneste hospicetilbud til børn og unge med livstruende sygdomme og deres familier været Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup på Sjælland. Regeringen ønsker at sikre, at børn med livstruende sygdomme og deres familier har mulighed for det samme tilbud uanset, hvor i landet de bor. Derfor åbnede Sundheds- og Ældreministeriet i foråret for ansøgninger til etablering og drift af et børnehospice i Vestdanmark med midler fra finansloven for 2018, som blev aftalt med Dansk Folkeparti.

Ministeriet modtog én ansøgning og derudover tre henvendelser, hvor det blandt andet fremgik, at Region Midtjylland under de rigtige økonomiske rammer er interesseret i at etablere og drive et børne- og ungehospice i regionen.

I Sundhedspuljen fra finansloven for 2018, som blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, er der derfor afsat yderligere 1,3 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2019-2021 til etablering og drift af et børnehospice i Vestdanmark.

Dermed er der nu samlet 3,8 millioner kroner i 2018 og 7,5 millioner kroner i hvert af de efterfølgende tre år til drift og etablering af børnehospicepladser i Vestdanmark.
Derfor genopslås puljen nu, så både tidligere ansøgere og nye har mulighed for at lægge billet ind på opgaven. Puljen genopslås med frist den 27. september 2018. Ansøgningsskema skal benyttes - hent ansøgningsskema.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Med den ekstra finansiering håber jeg, at et børnehospice i Vestdanmark snart ser dagens lys. Vi vil sikre, at børn med livstruende sygdomme og deres familier har mulighed for det samme tilbud uanset, hvor i landet de bor.

Med Sundhedspuljen er det desuden besluttet af afsætte yderligere midler til drift af Lukashuset Børne- og Ungehospice, for at sikre en ligelig finansiering af børnehospicetilbuddene i Øst- og Vestdanmark.

FAKTA


VLAK-regeringen og DF har på finansloven for 2018 afsat 2,5 mio. kr., der skal udmøntes i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019 til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark. Initiativet er en del af regeringens udspil ”Børn med livstruende sygdom” fra oktober 2017, der prioriterer i alt76 mio. kr. til en række tiltag, som er målrettet livstruende syge børn og deres familier.

I Sundhedspuljen på 100 mio. kr. aftalt med Dansk Folkeparti er der aftalt ekstra midler til etablering og drift af et børnehospice i Vestdanmark samt yderligere midler til drift af Lukashuset Børne- og Ungehospice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet