29,2 millioner kroner fordelt til immunterapi mod kræft

20-12-2018

Syv projekter får del i den første uddeling af en samlet pulje på 60 millioner kroner, som regeringen og Dansk Folkeparti har afsat til forskning og udvikling af immunterapibehandling til kræftpatienter.

Puljen blev afsat på finansloven for 2018, og ved ansøgningsfristens udløb i august i år var der indkommet 15 ansøgninger. Heraf har en forskningsfaglig komite under Sundhedsstyrelsen udvalgt syv projekter og fordelt i alt 29,2 millioner kroner.

Klinisk professor Inge Marie Svane og Herlev Hospitals Center for Cancer Immunterapi modtager den største enkeltbevilling på ca. 16,5 mio.  kr. De øvrige seks godkendte projekter har hver fået mellem 1-3 millioner kroner.

Flere forskellige kræftformer udforskes

Projekterne er geografisk fordelt over hele landet og omfatter forskning i immunterapi ved forskellige kræfttyper, blandt andet brystkræft, hjernekræft og kræfttilstande i knoglemarven. Der er tildelt midler til både klinisk forskning med afprøvning af medicin på kræftramte danskere, og der tildeles også midler til basalforskning, som med tiden ventes at åbne for nye behandlingsmuligheder. Derudover gives der midler til registrering og forskning i bivirkninger ved immunterapi.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby glæder sig over de mange ansøgninger:

Jeg synes, at det tegner rigtig godt. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti taget et vigtigt skridt i forhold til at øge vores viden om og anvendelse af immunterapi, som på sigt kan gavne endnu flere danskere med en kræftsygdom. Jeg er glad for, at de udvalgte projekter dækker forskning i en række forskellige kræftformer og som dermed kan bidrage til at fortsætte den udvikling vi har set de senere år, hvor behandling med immunterapi af vent op og ned på kræftbehandlingen. Jeg er også meget tilfreds med, at der er stor geografisk spredning i ansøgningerne, fordi det viser, at der er gode forskningsmiljøer i immunterapi flere steder landet.

Også formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti er tilfreds med, at initiativet bærer frugt:

Ligesom der ikke er tvivl om, at kræftforskningen har gjort banebrydende opdagelser, så er der heller ikke tvivl om, at den udvikling vil fortsætte til gavn for alle, der rammes af kræft. Det siger sig selv, at immunterapi kan byde på behandlingsformer, som er langt mere nænsomme over for patienten end de hidtidige konventionelle behandlingsformer. Det interessante er her, at man trækker på immunforsvarets egne ressourcer. Jeg glæder mig også over den brede geografiske dækning i forskningen, da denne alsidighed styrker fagligheden. Det lover godt for fremtiden.

Immunterapi er godkendt som standardbehandling inden for flere kræftformer, og der godkendes løbende nye sygdomsområder, som behandlingen kan bruges til.

Formålet med puljemidlerne er at styrke forskning og udvikling inden for immunterapi, herunder potentialer for at udbrede behandlingen til andre kræftformer eller blive bedre til at målrette behandlingen til dem, der kan få gavn af behandlingen.

Ansøgningerne er blevet bedømt af en ekstern forskningsfaglig komité; the Danish Health Authority’s Scientific Committee for Immunotherapy Research (DHA-SCI), som består af fire internationale eksperter i immunterapi ved kræft og en patientrepræsentant. Komiteen skal desuden følge de støttede projekter.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet