Evaluering: Tværfaglige udgående teams bygger bro

16-12-2018

Børn og unge med psykiske lidelser har fået hjælp til at bevare tilknytningen til skolen og hverdagen med tværfaglige udgående teams.

Forsøg med tværfaglige udgående teams finansieret med satspuljemidler har skabt bedre sammenhæng i hverdagen for børn og unge, som har psykiske problemer. Det fremgår af en evaluering fra COWI af syv projekter med tværfaglige udgående teams, som har kørt over tre år i landets fem regioner.

Målet med de tværfaglige udgående teams var at sikre en helhedsorienteret indsats, som greb mindst muligt ind i dagligdagen for barnet eller den unge for eksempel ved at samtænke behandling og skolegang, så skolefravær blev minimeret. Desuden skulle de udgående teams bygge bro og koordinere mellem de mange involverede til gavn for børnene og deres pårørende.

Konklusionen på evalueringen er, at satspuljebevillingens overordnede formål er opfyldt: De tværfaglige teams har virket som brobyggere mellem psykiatrien på den ene side og kommunale myndigheder og skoler på den anden side. Og det har forløbet for det enkelte barn eller unge og deres pårørende været mere sammenhængende. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Mange børn og unge med psykiske lidelser mister kontakten til skolen og hverdagslivet, når de er indlagt i børne- og ungdomspsykiatrien. Det kan på sigt have store konsekvenser for deres indlæring og sociale liv, og derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem igennem en svær fase i deres liv. De tværfaglige udgående teams har vist, at det kan lade sig gøre at skabe bedre sammenhæng for disse børn og unge og deres pårørende, så de kan få hverdagen til at fungere sammen med deres venner og familie.

Partierne bag satspuljeaftalen for 2014-17 blev enige om at afsætte 23 millioner kroner i perioden til at udbrede de tværfaglige udadgående teams. Siden blev partierne enige om at tilføre yderligere midler i 2015-18, så der samlet set var afsat 73 millioner kroner til at udbrede disse teams.

Frem til evalueringsperiodens afslutning i maj 2018 er mere end 1000 børn og unge og deres pårørende været omfattet af de tværfaglige, udgående teams. Ifølge evalueringen kan antallet være langt højere, idet flere projekter løber til udgangen af 2018.

Læs evalueringen her.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet