Finanslovsaftale 2019: Ældre er endnu engang en vigtig prioritering for regeringen og Dansk Folkeparti

05-12-2018

Bekæmpelse af ensomhed, løsninger på rekrutteringsudfordringerne samt bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen. Sådan lyder hovedoverskrifterne på ældreområdet med den finanslovsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti netop har indgået.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har indgået aftale om finansloven for 2019. Med aftalen prioriteres ældreområdet med ca. 650 mio. kr. i perioden fra 2019-2022.

Igen i år har de ældre høj prioritet for regeringen og Dansk Folkeparti i aftalen om finansloven. Ældreminister Thyra Frank udtaler:

Jeg er rigtig glad for den finanslovsaftale, som vi har indgået med Dansk Folkeparti. Det er en aftale som styrker forholdene gevaldigt for pensionisterne, men også for de svage og ensomme ældre. De ensomme ældre ligger mig meget på sinde, og derfor er jeg glad for, at vi nu afsætter ca. 650 mio. kr. til bedre ældreomsorg over de næste fire år – heraf 400 mio. kr. til bekæmpelse af ældres ensomhed og tab af livsmod.

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at afsætte 400 mio. kr. over fire år (100 mio. kr. årligt) til kommunernes bekæmpelse af ældres ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord. Thyra Frank siger:

Der bliver allerede gjort meget. Men vi ved, at tusindvis af ældre føler sig ensomme, mister livskvalitet og risikerer at blive syge og dø af det. Ældres andel af selvmord er næsten dobbelt så høj, som den andel de udgør af befolkningen. Det er vi nødt til at gøre mere ved, og det glæder mig meget, at Dansk Folkeparti er enige med mig i det.

Midler til at løse kommunerne rekrutteringsudfordringer

Mange steder i landet har kommunerne svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet. Derfor afsættes der med årets aftale i alt ca. 150 mio. kr. over de næste fire år til initiativer, der skal imødegå rekrutteringsudfordringerne. Thyra Frank siger:

Vores ældre fortjener en alderdom, hvor de kan være sikre på at få den rette pleje og omsorg. Derfor er det vigtigt, at vi får flere til at vælge og gennemføre en social- og sundhedsuddannelse. Med denne finanslov lægger vi op til en lang række initiativer. Vi vil bl.a. styrke praktikvejledningen på uddannelserne, lave kampagner, der kan få de unges øjne op for de spændende muligheder, der er i at vælge ældreomsorgen som arbejdsområde, og vi vil styrke karrierevejene for social- og sundhedsassistenter ved at udvikle specialiseringsveje inden for psykiatri og demens.

Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen

Derudover afsættes der i alt 60 mio. kr. over de næste fire år (15 mio. kr. årligt) til en handlingsplan, der skal gøre det tryggere at arbejde i ældreplejen. Undersøgelser har vist, at ansatte i ældreplejen ofte oplever udadreagerende adfærd hos borgere med demens. Thyra Frank siger:

Når man er meget syg med demens, gør man nogle gange ting, som man ikke ellers ville gøre, fordi sygdommen gør det svært at udtrykke sig. Det kan kræve meget af personalet, og derfor vil vi med en handlingsplan bl.a. klæde medarbejderne bedre på til at forebygge og håndtere de situationer, som kan være utrygge og ubehagelige for både medarbejdere og borgere.

Hertil kommer initiativer med opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen og en styrket indsats mod uplanlagt vægttab og underernæring.


Fakta om finanslovsaftalen 2019 på ældreområdet

Med finanslovsaftalen prioriteres ca. 650 mio. kr. i perioden fra 2019-2022 til ældreområdet.

Midlerne vil bl.a. gå til at styrke følgende områder:

  • Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord: 400 mio. kr. - faktaark
  • Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet: 150 mio. kr. - faktaark
  • Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd overfor ansatte i ældreplejen: 60 mio. kr. -  faktaark  
  • Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen: 40 mio. kr. - faktaark
  • Styrket indsats mod uplanlagt vægttab og underernæring: 5 mio. kr. i 2019 - faktaark

Med satspuljeaftalen for 2019-2022 blev der afsat 320 mio. kr. til bl.a. en handlingsplan for ”det gode ældreliv”, indsatser mod ensomhed og mistrivsel, et fællesskabs-klippekort til hjemmeboende ældre mm.

Hertil kommer kommunernes økonomiaftale fra juni måned, hvor servicerammen blev løftet med 1,7 mia. kr. fra udgangspunktet til kernevelfærd i kommunerne herunder til ældreområdet.
Læs mere på Finansministeriets hjemmeside. 


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet