Kommunerne forventer ikke at bruge den aftalte serviceramme i 2019

17-12-2018

En foreløbig opgørelse af kommunernes budgetter for 2019 tyder på, at kommunerne vil prioritere færre udgifter til service og flere til anlæg end aftalt.

Resultatet af Økonomi- og Indenrigsministeriets foreløbige budgetopgørelse viser, at kommunerne til næste år planlægger at bruge cirka 251,9 milliarder kroner på service. Det omfatter for eksempel drift af daginstitutioner og ældrepleje.

Dermed ser det ud til, at kommunerne forventer at afholde udgifter til service for cirka 0,4 milliarder kroner mindre end aftalt med regeringen i sommer.

Omvendt ser det ud til, at kommunerne regner med at bruge cirka 18,1 milliarder kroner på anlæg, hvilket er cirka 0,3 milliarder kroner mere end aftalt med regeringen. Udgifter til anlæg omfatter for eksempel byudvikling og vedligeholdelse af veje.

Den endelige opgørelse af kommunernes budgetter sker på baggrund af budgettallene, der offentliggøres af Danmarks Statistik i januar 2019. På den baggrund vil der blive taget endelig stilling til budgetresultatet og en eventuel sanktion.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

Den foreløbige opgørelse af budgetterne tyder på, at kommunerne endnu engang har tænkt sig at prioritere mindre end aftalt til serviceopgaver. I stedet for vil de bruge flere penge på anlæg. Det kommer som noget af en overraskelse set i lyset af al den snak om, at kommunerne føler sig nødsaget til at skære i velfærden. Derudover er det bekymrende for dansk økonomi, at kommunerne ser ud til at igangsætte flere anlægsinvesteringer end aftalt.

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Finansminister Kristian Jensen siger:

Det undrer mig, at der er kommuner, der mener, at der ikke er penge nok til service, når kommunerne ikke regner med at bruge de midler til service, vi havde aftalt. Samtidig går anlægsbudgettet imod regeringens aftale med KL. Det er jeg skuffet over. Et aftalesystem kan ikke fungere, hvis en aftale ikke er en aftale. Nu må vi se, hvad den endelige opgørelse viser, og på den baggrund må vi så tage stilling til budgetresultatet.

- Kristian Jensen

 

Faktaboks

Det følger af økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL, at 4 milliarder kroner af bloktilskuddet er betinget af, at økonomiaftalen bliver overholdt:

  • 3 milliarder kroner af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede serviceudgifter holder sig inden for den aftalte ramme.
  • 1 milliard kroner af bloktilskuddet er betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftale ramme.

 

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16
Kontorchef Birgitte Olesen, bol@oim.dk, tlf. 40 93 26 18