Ny forening skal tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg

05-12-2018

Som en del af vækstplanen for life science etablerer regeringen en ny national forening til fremme af kliniske forsøg i Danmark.

I samarbejde med regionerne og en lang række life science-virksomheder lanceres der nu en ny forening for kliniske forsøg i Danmark. Foreningen skal arbejde for at tiltrække flere investeringer i kliniske forsøg i Danmark og styrke det offentlige-private samarbejde på området.
Der er nemlig en stigende international konkurrence om tiltrækning af kliniske forsøg, og samlet set mister EU i øjeblikket terræn i forhold til lande som USA, Indien og Kina, når det kommer til det samlede antal ansøgninger om kliniske forsøg.
Der er med andre ord behov for en oprustning for at fremme Danmarks position i forhold til at gøre det attraktivt for både danske og udenlandske virksomheder at placere kliniske forsøg i Danmark.

Danmark kan allerede i dag tilbyde høj klinisk forskningskvalitet, velfungerende infrastruktur og en god dialog mellem virksomheder og myndigheder på de danske hospitaler. Det er alle sammen elementer, som kan have afgørende betydning for, at en virksomhed vælger at starte kliniske forsøg i netop Danmark. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Man kan ikke føre en ambitiøs sundhedspolitik i dag uden at være ambitiøs på life science-området. Det er en af grundene til, at vi i regeringen prioriterer at skabe gode vilkår for den danske life science-branche. På den måde skaber vi stærke forskningsmiljøer, nye arbejdspladser og vækst. Samtidig sikrer vi, at vi har et sundhedsvæsen i løbende udvikling, hvor man som patient får adgang til gode, nye behandlinger.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov siger:

Stiftelsen af den nye forening til fremme af kliniske forsøg er en vigtig milepæl i forhold til at indfri regeringens ambitioner for den danske life science-branche. Life science er nemlig allerede en central dansk styrkeposition. Men for at vi kan stå endnu stærkere i fremtiden, skal vi sikre os, at der er gode muligheder for forskning og produktudvikling.


Lykkes det at øge antallet af kliniske forsøg i Danmark, vil det ikke bare være en gevinst for virksomhederne, men også for lægerne og patienterne, der får adgang til den nyeste viden, medicin og teknologi.
Den stiftende generalforsamling og den officielle lancering af den nye forening finder sted i dag den 5. december på Bispebjerg Hospital.

FAKTA

Klinisk forskning er centralt for udviklingen af lægemidler og medicinsk udstyr, idet kliniske forsøg af lægemidler og afprøvning af medicinsk udstyr er en forudsætning for godkendelse og markedsføring af produkterne. I de kliniske forsøg sikres dokumentation for produktets sikkerhed og effekt.
Antallet af kliniske forsøg i Danmark har i de seneste år været stødt stigende, og i 2017 modtog Lægemiddelstyrelsen 324 ansøgninger om kliniske forsøg, hvoraf lidt over halvdelen udgøres af virksomhedsfinansierede kliniske forsøg. Det svarer til 13pct. flere end i 2016. Den overordnede tendens i EU viser dog et faldende antal ansøgninger om kliniske forsøg i hele EU.


Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet