50 mio. kr. til at behandle og opspore spiseforstyrrelser

01-02-2018

Landets kommuner, regioner og private aktører kan nu søge om puljemidler til at styrke indsatsen over for personer med spiseforstyrrelser og selvskade.

Antallet af personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd er stigende i Danmark ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen og Center for Selvmordsforskning.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby:

En spiseforstyrrelse kan kaste lange skygger ind i det voksne liv, hvis ikke der bliver taget hånd om det i tide. Og som det er nu, venter unge personer med fx anoreksi eller bulimi desværre nogle gange længe på behandling – det er både frustrerende og potentielt livsfarligt.

Ministeren har derfor i efteråret sammen med satspuljepartierne afsat 50,5 mio. kr. til en pulje, der skal være med til at styrke indsatsen over for personer med spiseforstyrrelser og selvskade.

Fra i dag kan landets kommuner, regioner og private aktører søge om del i pengene fra de to delpuljer.

Ellen Trane Nørby siger:

Vi skal blive langt bedre til at opspore spiseforstyrrelser og selvskade hos især børn og unge på et tidligere tidspunkt, end vi gør i dag. Derudover skal vi have styrket psykiatrien generelt og etableret nogle gode behandlingspladser til mennesker med selvskade og spiseforstyrrelser i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud.

Også i 2016 blev der afsat penge via satspuljen til området, hvilket mundede ud i nogle nye forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske problemer i form af blandt andet spiseforstyrrelser.

Fakta om delpuljerne:

  • 40 mio. kr. til udvidelse af behandlingskapacitet
    Ansøgerne kan søge om del i 40 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser eller selvskade i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud.
  • 10,5 mio. kr. til tidlig opsporing
    Ansøgerne kan søge om del i 10,5 mio. kr. til at afprøve forskellige redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet