Drenge og unge mænd, der er tiltrukket af eget køn, kan få gratis HPV-vaccination hos AIDS-Fondet

26-02-2018

Bi- og homoseksuelle drenge og unge mænd i alderen 15-19 år kan blive gratis HPV-vaccineret på AIDS-Fondets klinikker. Ønsket om, at det også skulle kunne ske hos praktiserende læge, har det ikke været muligt at lande en aftale med PLO om.

Drenge og unge mænd i alderen 15-19 år, der elsker mænd, har fra 1. februar kunnet blive gratis vaccineret mod HPV-virus.

Oprindelig var ideen, at vaccinationen skulle kunne fås hos egen læge, men det har ikke været muligt at lave en aftale med PLO.

Derfor kan de drenge, der ønsker vaccinationen, møde op hos AIDS-fondets tre klinikker i hhv. Aarhus, Odense og København, såvel som der arbejdes på flere vaccinationstilbud rundt i landet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Det har desværre ikke været muligt at få lægerne til at tage opgaven på sig. Det kan jeg godt ærgre mig over, for det ville have været lidt mere praktisk for den enkelte, og vi taler om et lille pilotprojekt, der skulle give os flere erfaringer.

Lige nu er Sundhedsstyrelsen i dialog med AIDS-Fondet om at udvide åbningstiderne og antallet af vaccinationssteder.

Pilotprojekt under Kræftplan IV

Sundhedsstyrelsen gennemfører frem til udgangen af 2018 pilotprojektet under Kræftplan IV med midler fra satspuljeaftalen 2017-2020.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

HPV-vaccinen beskytter bl.a. mod analkræft. Sammenlignet med andre mænd har denne gruppe af drenge og unge mænd op mod 30 gange højere risiko for at få analkræft, og de er jo ikke beskyttet af, at piger får vaccinen. Derfor giver det i den grad mening at lave et pilotprojekt på området.

Pilotprojektet skal desuden undersøge, hvordan et vaccinationstilbud organiseres bedst muligt, og hvordan man bedst informerer drenge og unge mænd i målgruppen.

På grund af den manglende aftale med de praktiserende læger forlænges projektet, så der bliver mulighed for at få den første vaccination ud af tre frem til og med den 31. august (frem for alene indtil 30. juni) og blive færdigvaccineret senest den 31. december.

Alle vaccinationer, der gives i Danmark, skal journalføres og registreres i Det Danske Vaccinationsregister. Det gælder også alle HPV-vaccinationer, men det registreres ikke, om drenge er blevet vaccineret som en del af pilotprojektet. En del drenge vælger også at få vaccinationen mod selv at betale.

Samtidig har sundhedsministeren bedt Sundhedsstyrelsen om at vurdere, om HPV-vaccination fremover skal tilbydes alle drenge. 

Fakta:

  • HPV er et virus, der kan smitte, når man har sex.
  • Det er dokumenteret, at HPV-vaccination beskytter mod analkræft, og den nye 9-valente vaccine beskytter desuden mod kondylomer.
  • Drenge kan i dag godt vælge at blive vaccineret mod HPV hos deres læge mod betaling. Men drenge tilbydes ikke vaccination mod HPV som led i børnevaccinationsprogrammet, bl.a. fordi mange af dem vil undgå at blive smittet pga. den såkaldte flokbeskyttelse, fordi piger bliver vaccineret og derfor ikke smitter.
  • Læs mere om tilbuddet gratis HPV-vaccination på drengesomelskerdrenge.dk

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet