Forældrenes tilfredshed med folkeskolen stiger

01-02-2018

Forældre til børn i folkeskolen har igen fået målt deres tilfredshed med skolen. Undersøgelsen viser, at tilfredsheden er steget siden sidste måling i 2015.

74 procent af forældrene er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. Det er en stigning på 7 procentpoint i forhold til 2015, men dog et fald på 2 procentpoint siden 2014. Det viser en ny undersøgelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået lavet.

Alt i alt er der sket en positiv udvikling på stort set alle spørgsmål siden 2015. Kun forældrenes tilfredshed med skolens udendørsområder og trafiksikkerheden mellem skole og hjem ligger på det samme niveau som sidste måling.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille siger:

”Det er godt at se, at forældre generelt er godt tilfredse med deres børns skole. Men jeg håber, at undersøgelsen også kan inspirere de enkelte kommuner til at grave et spadestik dybere og måle på tilfredsheden med kommunens egne skoler. Den viden kan være med til at udvikle bedre kvalitet og service. Og forældrene har behov for information, når de skal vælge skole til deres børn. Både om, hvordan eleverne klarer sig på de enkelte skoler, og om de trives der.”

- Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Undersøgelsen viser, at de største styrker i folkeskolen ifølge forældrene er barnets faglige udbytte, samarbejdet mellem skole og hjem og skolernes evne til at få barnet til at føle sig tryg og glad. Her er forældrene meget tilfredse. Samtidig har spørgsmålene stor betydning for forældrenes samlede tilfredshed med skolen.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

”Udover eleverne er forældrene dem, der bedst kan vurdere kvaliteten af folkeskolen. Når undersøgelsen viser en fremgang i forældrenes tilfredshed, skal man derfor ude i kommunerne og på lærerværelserne huske at give hinanden et velfortjent klap på skulderen for resultaterne. Undersøgelser som denne og Kommunetal.dk, som vi lancerede sidste år, er stærke redskaber til at sikre åbenhed og gennemsigtighed for forældrene. Det er vigtigt for at sikre forældrene et frit skolevalg.”

- Merete Riisager

Der er dog også områder, hvor skolerne efter forældrenes mening kan gøre det bedre. Det drejer sig om at sætte mål for, hvad det enkelte barn skal lære, samt indsatsen for at begrænse mobning og ledelsens evne til at lede skolen. Her er forældrene mindre tilfredse.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget via en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er besvaret af 1.692 personer fordelt over hele landet. Svarprocenten har været 53 procent.

Undersøgelsen viser at:

  • 74 procent af forældrene svarer, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med deres barns folkeskole. Det er en stigning på 7 procentpoint i forhold til 2015.
  • Der er større tilfredshed med folkeskolen i hjem, hvor der tales et andet sprog end dansk.
  • Der er ingen forskel i tilfredsheden på tværs af landet.

Figuren nedenfor viser de 5 spørgsmål, hvor forældrene er mest tilfredse og de 5 spørgsmål, hvor forældrene er mindst tilfredse:

undefined

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationsmedarbejder Mette Gerlach, mge@oim.dk, tlf. 72 28 24 16