Nye anbefalinger for behandling af hjertepatienter

07-02-2018

Sundhedsstyrelsen har lavet nye anbefalinger for behandlingsforløb for hjertepatienter. De viser bl.a., hvad der skal gøres for hjertepatienten hos egen læge og af kommunen, når man kommer hjem fra sygehuset. Vigtigt skridt mod et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen på hjerteområdet, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Hvordan skal en hjertepatient behandles fra den første mistanke om sygdom opstår, over behandling på sygehuset og til man skal hjem og komme sig igen?

Det har Sundhedsstyrelsen givet et bud på med en række nye anbefalinger for såkaldte tværsektorielle forløb for hjertepatienter.

Anbefalingerne skal sikre mere gnidningsløse overgange mellem egen læge, sygehuset og den kommunale rehabilitering.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Patienter med en hjertesygdom kommer til at opleve en større sammenhæng igennem hele behandlingsforløbet. Ambitionen er, at den enkelte patient får tilbudt individuelt tilrettelagte forløb, og vi kommer også for første gang med anbefalinger for, hvordan ens egen læge skal agere ved de første symptomer, og hvordan man skal hjælpes efter tiden på sygehuset. Det bliver en klar forbedring for hjertepatienterne.

Hjertepakker afskaffes

I 2010 blev der på hjerteområdet – bl.a. med inspiration fra kræftområdet – indført pakkeforløb for udvalgte hjertesygdomme.

Men pakkeforløbene blev udsat for kritik fra både patientforeninger, regioner og faglige selskaber. De var for usmidige, og det var i mange tilfælde svært for lægerne at få den enkelte patient til at passe ind i de fastlagte tidsforløb.

Hjertepakkerne fokuserede også alene på patienternes behandling i sygehusvæsenet.

Sundhedsministeren meldte derfor i begyndelsen af 2017 ud, at hjertepakkerne skulle afskaffes og erstattes med anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom.

Mere sammenhængende tilgang

De bygger på de undersøgelser og den behandling, som er i hjertepakkerne, men som noget nyt viser de nye forløb også, hvad der skal gøres for hjertepatienten hos egen læge og af kommunen, når man kommer hjem fra sygehuset.

Altså en bredere og mere sammenhængende tilgang til behandlingen af hjertepatienter, fremhæver sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

Anbefalingerne er med til at understøtte en bevægelse i retning af, at flere opgaver skal løses tættere på borgeren i det nære sundhedsvæsen og flyttes ud fra sygehuset. Med de nye anbefalinger lægges der op til, at rehabilitering i højere grad skal håndteres lokalt af kommunen. Og det giver rigtig god mening i den enkelte patients hverdag.

Se Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger ”Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdom” på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Også monitoreringen af hjerteområdet er ændret med en ny overvågningsmodel fra Sundhedsstyrelsen.

Modellen er midlertidig og anvendes, indtil den endelige monitoreringsmodel, der bygger på data fra det kommende Nye Danske Hjerteregister, tages i brug - forventeligt i løbet af 2018.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet