Patienter kan få genoptaget sager om tilbagebetaling af patienterstatninger

16-02-2018

Patienter kan få deres sag om tilbagebetaling af en udbetalt erstatning for en behandlings- eller lægemiddelskade genoptaget.

Har du, eller er du i gang med at betale en udbetalt erstatning tilbage, kan du bede om at få din sag genoptaget, hvis det er mindre end 3 år siden, at du har betalt pengene tilbage.

Det har Kammeradvokaten vurderet på baggrund af to domme, som Højesteret afsagde i december måned.
Kammeradvokaten har i et notat, der er bestilt af Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet vurderet, at:

  • Man efter anmodning har ret til at få genoptaget sin sag om tilbagebetaling af en udbetalt erstatning, hvis det er mindre end 3 år siden, man tilbagebetalte erstatningen.
  • Det beror på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om borgere har ret til at få en erstatning tilbage. I vurderingen indgår, om borgeren på udbetalingstidspunktet modtog erstatningen i god tro. Sager om tilbagebetaling afgjort ved dom er ikke berørt af de nye domme.

Kammeradvokatens vurderinger vil blive lagt til grund ved håndtering af sagerne. Det skal dog bemærkes, at domstolene ved en eventuel retssag vil kunne afgøre, om andet gør sig gældende.

Kammeradvokatens konklusioner er sammenfattet i dette notat

Henvendelser vedrørende lægemiddelskader

Styrelsen for Patientsikkerhed vil tage direkte kontakt til de konkrete borgere, der er blevet mødt med et tilbagebetalingskrav vedrørende en tidligere udbetalt erstatning for en lægemiddelskade til staten.


Hvis du har tilbagebetalt eller er i gang med at tilbagebetale en tidligere udbetalt erstatning for en lægemiddelskade, og ikke bliver kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed, kan du rette henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på følgende e-mail: stps@stps.dk.

Henvendelser vedrørende behandlingsskade

Hvis du ønsker en sag om tilbagebetaling af en tidligere udbetalt erstatning efter en behandlingsskade genoptaget, skal du kontakte den region, som du har betalt pengene tilbage til på følgende e-mail:

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet