Politisk aftale: Enigt folketing vil ændre tandplejesystemet for voksne

28-02-2018

Som en konsekvens af sammenbruddet i forhandlingerne på tandlægeområdet mellem Tandlægeforeningen og Danske Regioner, er regeringen og alle Folketingets partier enige om at igangsætte et arbejde, der skal gentænke voksentandplejen i Danmark.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), har oven på et halvt års forhandlinger og sammenbrud i forhandlingerne opsagt overenskomsten, der er en prisaftale med Tandlægeforeningen.

Den danske tandsundhed har aldrig været bedre. 50 pct. af de 18-årige, der i 2017 forlod den kommunale tandpleje, havde sunde tænder uden huller og fyldninger. Det er tre gange flere 18-årige med ”perfekte” tænder end for 25 år siden. Og et resultat, som vi i Danmark kan være rigtig stolte af.

Alligevel kan den forbedrede tandsundhed ikke aflæses i de offentlige udgifter til voksentandplejen. Så selvom tænderne er sundere og bedre, så er den aftalte ramme blevet overskredet.

Voksentandplejen er i dag reguleret via en overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Tandlægeforeningen. Men økonomien i den nuværende overenskomst – som blev aftalt for 3 år siden - hænger ikke sammen, og alene i 2017 er budgettet overskredet med cirka 300 mio. kr. Som konsekvens heraf – og fordi parterne ikke kan nå til enighed om en ny aftale - har RLTN besluttet at opsige overenskomsten.

Et enigt Folketing bestående af VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har på den baggrund indgået en politisk aftale om at igangsætte et arbejde, der skal finde frem til en ny model for voksentandplejen i Danmark.

Læs aftaletekst her

Partierne er enige om, at igangsætte et arbejde, der skal undersøge modeller for voksentandplejen, som kan:

  • understøtte og udbygge den gode og tværfaglige forebyggelsesindsats i Danmark
  • understøtte bedre overgange mellem børne- og ungetandplejen og voksentandplejen
  • understøtte social lighed i tandsundhed, og
  • understøtte lavere og mere rimelige priser i tandplejen

Fakta om tandlægeoverenskomsten

Overenskomsten om tandlægehjælp (tandlægeoverenskomsten) er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Tandlægeforeningen i medfør af sundhedslovens bestemmelser (§ 65 og § 227).

Tandlægeoverenskomsten regulerer således ikke løn- og arbejdsvilkår for ansatte på sundhedsområdet, men er derimod et af praksisområderne i sundhedsvæsenet – ligesom f.eks. overenskomsterne med alment praktiserende læger, kiropraktorer, fodterapeuter m.v.

Tandlægeoverenskomsten regulerer således regionernes aftaler om priser, ydelser m.v. med de praktiserende tandlæger, som er selvstændige private erhvervsdrivende.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet