Sundhedsminister: Danskerne fortjener en bedre tandlægeordning

28-02-2018

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er glad for, at der er bred politisk opbakning til at finde frem til en ny model for voksentandplejen. Hun drager sammen med alle Folketingets partier konsekvensen af forhandlingssammenbruddet og dropper den eksisterende tandlægeordning.

En ny ordning skal gerne gøre det billigere at gå til tandlægen i Danmark, og så skal der være styr på de offentlige udgifter til tandlægetilskud.

Vi skal have mere tandsundhed for pengene, og det gælder både for det offentlige og den enkelte - ikke mindst fordi danskerne generelt har en god tandsundhed, og derfor forekommer det forkert, at det at gå til tandlæge i Danmark er dyrere end i vores nabolande.

Det siger siger Ellen Trane Nørby, der ligesom de øvrige aftalepartier er optaget af, at et nyt system tager højde for social ulighed:

Det betyder bl.a., at egenbetalingen ikke må blive større end den er nu, og at vi skal være bedre til at sikre overgangen fra børne- og ungetandplejen til voksentandplejen. Vi skal ikke tabe de unge på gulvet, men sørge for, at de kommer med over og fortsætter de gode vaner med at gå regelmæssigt til tandlæge.

Et enigt Folketing bestående af VLAK-regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har med udsigten til et forhandlingssammenbrud mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen indgået en politisk aftale, der igangsætter et arbejde med at gentænke voksentandplejen i Danmark og finde frem til en ny model.

Læs mere om den politiske aftale

Ellen Trane Nørby siger:

Parterne har forhandlet i et halvt år, men forhandlingerne er desværre brudt sammen. På den baggrund er jeg glad for at der er en bred politisk vilje til at afsøge nye veje og en helt anden model på tandlægeområdet fremover.

Partierne og arbejdsgruppen kommer til at skele til andre lande, og der skal etableres et grundigt overblik over de forskellige tilskudsordninger, der findes. Det forventes at arbejdet afsluttes i 2019. Indtil da sikres patientens ret til tilskud ved hjælp af et hastelovforslag, som fremsættes i løbet af foråret.

Ellen Trane Nørby siger:

Den almindelige dansker vil ikke mærke nogen forandring her og nu. Man kan gå til tandlægen, som man hele tiden har gjort det, og man er stadig tilskudsberettiget, som man hele tiden har været det.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet